Umístění pracovišť 2. LF UK v areálu FN Motol

Vytvořeno: 4. 12. 2014 / Upraveno: 22. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.