Umístění pracovišť 2. LF UK v areálu FN Motol

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.