Doktorand

0

Česká lékařská komora pořádá konferenci na téma Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech. V úterý 3. prosince od 9.30 do 16.00 hod. v kongresovém centru Hotelu Olšanka (Táboritská 23, Praha 3).

0

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy zve na otevřený webinář s Kateřinou Borunskou z Evropské komise na téma European funding and Proof of Concept projects – latest insights. Seminář se ve středu 13. 11. od 16.00 do 17.30 hod.

0

Zveme na křest nové učebnice Patologie prof. Josefa Zámečníka a kol. který proběhne ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17.00 hod. ve Velké posluchárně. Zároveň v článku zveřejňujeme rozhovor s J. Zámečníkem.

0

Kurz Novinky v biomedicínském výzkumu pokračuje v úterý 12. listopadu 2019 od 10.00 (registrace od 9.45) přednáškou prof. J. S. Duke Cohana z Harvard Medical School ve Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK. Vítáni jsou i studenti jiných oborů, školitelé a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.

0

Volby se uskuteční 26. a 27. 11. 2019...

0

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

0

Podpora procesu komercializace výsledku výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově.

0

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

0

V rámci Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week), který se uskuteční ve dnech 21.–25. října 2019, si vás dovolujeme pozvat na vybrané akce pořádané Univerzitou Karlovou.

0

Zveme na 14. česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny, který se koná 8.–9. listopadu 2019. Studenti mají vstup jen za 100 Kč.

0

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se 4–6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

0

Ve dnech 28.–30. 11. 2019 proběhne konference Lublin International Medical Congress.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

0

UK Point startuje 3. ročník Science slamu CUNI, netradiční soutěže pro mladé vědce.

0

Krátkodobé výzkumné pobyty v roce 2020 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce.

0

Průzkum pod záštitou Ministerstva zdravotnictví je určen studentům 4., 5. a 6. ročníků a jeho cílem je zjistit, kam míří po ukončení jejich studia. Odpovídat je možné v češtině i angličtině, a to do 31. 12. 2019.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Aqualife Institute, z. ú., vypisuje výběrové řízení na granty podporované v roce 2019.

0

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky.

0

Aktualizováno: Program pro podzim a zimu 2019. Projekt Fitmedik chce podpořit mediky ve zdravém životním stylu i při studiu a předcházet syndromu vyhoření. Podílejí se na něm medici, mladí lékaři a studenti fyzioterapie pod vedením Anny-Marie Stejskalové a je otevřen pro další zájemce...

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

0

Seznam odborných seminářů Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN pro zimní semestr 2019–2020. Jsou přístupny odborné veřejnosti.

0

Pediatrická klinika 2. LF UK vyhlašuje další ročník Kursu vědecké činnosti pro doktorandy. Proběhne též Kurs statistického zpracování dat, určený rovněž pro studenty a pracovníky fakulty.

0

Pro přidělování stipendíí platí nová pravidla.

0

Podávání projektů v rámci vyhlášení 4. výzvy Výzkumného fondu CELSA.

0

Nabídka postdoktorandského pobytu v USA na Washingtonově univerzitě v Saint Louis.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.