Doktorand

0

Pozvánka na sérii webinářů Research Smarter s následujícími tématy: Porozumět financování vědy; Důležitost výzkumné spolupráce; Identifikace klíčových zdrojů pro instituci – Bibliometrické analýzy v praxi.

0

Oborová rada doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství vypisuje pro akademický rok 2020/2021 v termínu od 20. 5. kurz Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství (B90189).

0

Databáze, která nabízí vyvážený přehled aktuálních situací a zemí a zahrnuje populární témata z širokého spektra oborů. Knihy napsali experti z daných oborů a formou otázek a odpovědí v nich poskytují vhled do konkrétní problematiky. Zkušební přístup pouze do 5. 6. 2021 přes Portál elektronických zdrojů.

0

Výzkumná platforma pokrývající evropské a mezinárodní soutěžní právo obsahuje primární materiály od časopisů a knih po dokumenty evropských úřadů, a dále analýzy těchto dokumentů např. formou komentářů. Zkušební přístup pouze do 24. 5. 2021 přes Portál elektronických zdrojů.

0

AccessPharmacy je fulltextová databáze zpřístupňující e-knihy a referenční zdroje z oblasti farmakologie, farmacie a medicíny. Zdroj nabízí také databázi léků a videa.

0

Možnost žádat o stipendia z Fondu internacionalizace 2. LF, uzávěrka přihlášek 1. června 2021.

0

Aristotelova univerzita v Soluni zve na on-line letní školu medicínského práva a bioetiky na téma Autonomy and Health Care in the (Post)pandemic Era. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. dubna, resp. 31. května 2021.

0

Právnická fakulta nabízí zaměstnancům UK, akademickým pracovníkům a doktorandům on-line vzdělávání...

0

Každoroční setkání mladých vědců a odborníků zabývajících se zobrazovací analýzou v chorvatské Rijece v termínu 8.–17.července 2021. Uzávěrka přihlášek je 17. května 2021.

0

Aktualizováno (26. 4. 2021). Přinášíme shrnutí aktuálních opatření. Pro podrobnější informace, prosíme, sledujte e-maily, které průběžně všem zaměstnancům a studentům rozesílá vedení fakulty.

0

Multioborový tým hledá motivovaného a talentovaného Ph.D. studenta pro výzkum mitochondriálních dysfunkcí u nemalobuněčného karcinomu plic.

0

Oborová rada doktorského studijního programu Neurovědy vypisuje pro akademický rok 2020/2021 v termínu od 10. 5. do 21. 5. 2021 kurz Pokroky v neurovědách, který proběhne on-line.

0

Koná se v červnu a červenci 2021, přihlášky do května; informace v příloze.

0

Oborová rada Biomedicínská informatika vypisuje pro akademický rok 2020/2021 kurzy Klinická informatika a bioinformatika a Biomedicínská statistika a informatika.

0

Video Percutaneous Aortic Valve Implantation, Percutaneous Coronary Intervention, Surgical Endarterectomy je ke zhlédnutí na Youtube kanálu kliniky.

0

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy