Doktorand

Semináře Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

29. 11. 2021

Aktualizace 17. 5. 2022: doplnění dalších květnových seminářů. Zveme na semináře Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Semináře se konají jako vždy na Pediatrické klinice, uzel D, 1. patro v Brdlíkově seminární místnosti od 7.45 do 8.15 hod. Všichni jste srdečně zváni.