Doktorand

0

V pondělí 16. března 2020 se v souvislosti s nejnovějšími opatřeními a usneseními vlády sešel krizový štáb 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Co projednával, na čem se usnesl a jak se opatření dotýkají studentů a zaměstnanců 2. LF UK, vysvětluje v rozhovoru děkan fakulty prof. Vladimír Komárek. Natočeno 17. 3. 2020.

0

Aktualizováno 19. 3. 2020. V reakci na nejnovější vývoj v souvislosti s nákazou koronaviru a onemocněním COVID-19 aktualizuje fakulta pokyny pro studenty a zaměstnance. Průběžně doplňujeme informace z rektorátu UK a v posledních dnech také ve větší míře aktuality pro podporu distanční výuky.

0

Dům zahraniční spolupráce vytvořil webovou stránku s odpověďmi na na často kladené otázky studentů, dostupné zde.

0

Podobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu v Praze vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. 

0

Diskusní panel věnovaný online výuce na UK se bude konat online v úterý 7. 4. 2020 od 14.00 hod. Mluvit se bude zejména o implementaci videoplatformy ZOOM, diskuse bude otevřená i zkušenostem s použitím dalších nástrojů a pohledu pedagogů a studentů na aktuálně probíhající výuku.

0

Oznámení o zrušení jarního kola Fondu mobility a UK POINT.

0

Své zdroje dočasně zdarma zpřístupňují i AccessMedicine, JoVE Social Psychology nebo vydavatelství Elsevier. Portál Albertina pak přináší přehled bezplatně přístupných odborných textů o koronaviru.

0

Vzdělávací platforma Coursera je nyní otevřena i studentům Univerzity Karlovy. Coursera je na UK dostupná do 30. 7. 2020 s tím, že započaté kurzy lze navštěvovat až do 30. 9. 2020.

0

Koná se ve středu 22. 4. od 15.00 do 17.00...

0

Amboss je vzdělávací faktografický portál, který zpřístupňuje interaktivní knihovnu a testy pro přípravu na studium z oblasti lékařství. Faktografická databáze Gideon nabízí aktuální informace založené na důkazech (evidence-based) pro diagnostiku, léčbu a výuku v oblasti tropických a infekčních chorob, epidemiologie a mikrobiologie.

0

Vzhledem k současné situaci je uzavřena pokladna 2. lékařské fakulty...

0

Nakladatelský dům Grada a s ním spolupracující vydavatelé bezplatně zpřístupnili studentům a zaměstnancům fakult Univerzity Karlovy celou kolekci BOOKPORT.

0

Z důvodu velké vytíženosti univerzitního prostředí Adobe Connect jsme v těchto dnech nuceni limitovat počet souběžně běžících online konferencí zavedením povinné rezervace na konkrétní datum a čas. Podrobnosti zde.

0

Vyzýváme studenty 2. LF UK, aby se stali dobrovolnými dárci krve a krevních destiček...

0

Hokejový tým 2. lékařské Motol Pelicans porazil družstvo 3. lékařské fakulty. Zápas přibližuje kapitán týmu Jakub Mlčoch.

0

Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK vás zve na čtyři přednášky z cyklu autorské právo a e-learning. Stále je možné se přihlašovat.

0

Alzheimer nadační fond v letošním roce opět vyhlašuje cestovní granty a soutěže.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

0

Vědecký a společenský vrcholek fakultního roku se bude konat 22. a 23. dubna 2020 ve Velké posluchárně. Abstrakty přijímáme od 31. ledna do 28. února. Informují a zvou organizátoři prof. Jan Trka a doc. Štěpánka Průhová.

0

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

0

Program nabízí Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, podrobnosti v letáku a brožuře (pdf).

0

Během příštích letních prázdnin (19.–25. července 2020) Résonnez uspořádá Summer International Radiology Course 2020...

0

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

0

Pro přidělování stipendíí platí nová pravidla.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.