Doktorand

0

Výuka na 2. LF UK pokračuje od pondělí 15. 2. 2021 ve stejném režimu jako doposud.

0

Nursing Reference Center Plus je referenční databáze pro zdravotní sestry, studenty a studentky ošetřovatelství a jejich školitele; zdroj můžete vyzkoušet do 22. 3. 2021.

0

Od 1. 3. 2021 bude mít Univerzita Karlova měsíční zkušební přístup k nástroji Writefull.

0

Portál Prague ICU obsahuje atlas EKG, zajímavé kazuistiky a výuková videa. Na projektu spolupracovali i studenti 2. LF UK Mariya KalantayMichael Jenšovský.

0

Partnerská univerzita v Düsseldorfu nabízí letní jazykový kurz německého jazyka. Uzávěrka přihlášek je 3. března 2021.

0

National Tsing Hua University na Taiwanu nabízí na zimní semestr 2021/2022 mimořádné stipendium v rámci Taiwan-Europe Connectivity Scholarship: Czech Republic Project. Uzávěrka přihlášek je 7. března 2021.

0

Ve dnech 25. 2. a 26. 2. 2021 nebude možné parkovat v prostoru před budovou B a C v areálu Plzeňská 311. Důvodem je kácení stromů. Prosíme o respektování zákazu vjezdu v těchto dnech. Pro parkování bude možné využít provizorní parkoviště u vjezdu do areálu z ul. Bucharovy.

0

Nabídka dvou stipendijních míst v Korejské republice pro studenty z České republiky. Termín pro odevzdání přihlášek je 12. března 2021.

0

LUMC Global a Leiden Medical Center pořádají odbornou online akci na téma Inovace ve fetální terapii, která se uskuteční 15. dubna 2021 od 15.30 do 18.00 hodin. Registrace zdarma.

0

Univerzita Karlova spustila nový web karlovkaonline.cz zaměřený na metodiku online výuky a zkoušení. Je určen především pro zájemce z řad akademických pracovníků a doktorandů.

0

Nové návody i záznamy webinářů.

0

Oborová rada doktorského studijního programu Experimentální chirurgie vypisuje pro akademický rok 2020/2021 kurzy Experimentální chirurgie I a II.

0

Kurz bude probíhat každé pondělí letního semestru a seznamí studenty se základy anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologie.

0

Kurz je určen lékařům, doktorandům i všem pracovníkům, kteří mají zájem o moderní přístupy v biomedicínské statistice.

0

Oborová rada doktorského studijního programu Neurovědy vypisuje pro akademický rok 2020/2021 v termínu od 10. 5. do 21. 5. 2021 kurz Pokroky v neurovědách, který proběhne on-line.

0

Koná se v červnu a červenci 2021, přihlášky do května; informace v příloze.

0

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA nabízí stipendia na jazykové kurzy a tematické letní školy v Bavorsku. Uzávěrka pro podání přihlášek je 25. března 2021.

0

Jazykové centrum Filozofické fakulty nabízí zaměstnancům a studentům UK jazykové kurzy.

0

Oborová rada Biomedicínská informatika vypisuje pro akademický rok 2020/2021 kurzy Klinická informatika a bioinformatika a Biomedicínská statistika a informatika.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek do jarního kola 2021-1. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci zde. Uzávěrka je 14. března 2021 (do půlnoci).

0

Video Percutaneous Aortic Valve Implantation, Percutaneous Coronary Intervention, Surgical Endarterectomy je ke zhlédnutí na Youtube kanálu kliniky.

0

Kurz bude probíhat od 18. 2. 2021. Přihlášky do kurzu zasílejte paní Zdeňce Fischlové na e-mail:

0

Kalendář akcí od 25. 1. 2020 do 27. 4. 2021.

0

Otevření druhé výzvy pro předkládání návrhů společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+ a připravované vypsání třetího ročníku minigrantů Univerzity Karlovy na podporu alianční spolupráce ve vědě a výzkumu. Deadline pro podání žádostí do obou výzev je 1. března 2021.

0

Univerzita Karlova vyhlašuje 6. ročník soutěže Primus UK (rok 2022). Návrhy lze podávat do 20. dubna 2021.

0

Česko-francouzský program Barrande Fellowship nabízí granty pro doktorandy na výzkumné pobyty ve Francii. Uzávěrka přijímání přihlášek je 26. února 2021.

0

Japan Society for the Promotion of Science vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2021. Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2021.

0

Až do odvolání platí na Oddělení Ph.D. studia upravené úřední hodiny. Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme studenty a školitele, aby své záležitosti vyřizovali (pokud je to možné) e-mailem nebo telefonicky.

0

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy