Doktorand

0

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje přijme lékaře se zájmem o klinickou nebo radiační onkologii. Podrobnosti zde.

0

Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU organizuje sérii webinářů, které se zaměří zejména na otázky didaktické a technické s cílem, jak v komplikovaných podmínkách distanční výuky co nejlépe učit. Více zde.

0

Chcete-li plně využívat služeb ZOOM i po 4. 10. 2020, je nutné převést si pod svým účtem licenci ZOOM z LF Plzeň pod CESNET. Podrobný návod je k dispozici zde. Veškeré informace o ZOOM najdete zde.

0

Přes epidemiologickou nepřízeň osudu (nerozebírejme na tomto místě, kdo za co může) chceme naši odloženou Vědeckou konferenci uskutečnit, a to v tzv. hybridním formátu. Co to znamená?

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro podzimní kolo 2020-2. Uzávěrka přihlášek je 18. října 2020.

0

Přehled nejdůležitějších opatření a změn týkajících se studia na webu Univerzity Karlovy. Průběžně aktualizováno.

0

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, je ohodnocena 3 (6) kredity, není třeba se předem registrovat kromě 21. 10 2020 a není vyžadován registrační poplatek.

0

Skupina molekulární a buněčné biologie na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty UK nabízí místo pro zájemce o PhD. studium. Podrobnosti najdete zde.

0

Ve čtvrtek 3. září jednal krizový štáb 2. LF UK. Opatření související s epidemií koronaviru se stále mění v reakci na aktuální vývoj situace. Co platí na fakultě v tuto chvíli a jaká opatření vedení chystá? Informuje děkan prof. Vladimír Komárek.

0

Wakayama Medical School, partnerská univerzita v Japonsku, nabízí zahraničním studentům doktorské studijní programy. Příjem přihlášek probíhá od 23. září do 2. října 2020. Začátek studia 1. dubna 2021.

0

Centrum pro podporu e-learningu UK zve na podzimní akce určené všem, kteří mají zájem o e-learning a chtějí se zdokonalit v jeho tvorbě a uplatnění ve výuce.

0

Mezifakultní soutěž v běhu a cyklistice Koloběh fakult skončila 31. srpna. Po bezmála dvou měsících virtuálního soupeření vyhrála v běhu i cyklistice 2. lékařská fakulta.

0

Děkan prof. Vladimír Komárek hovoří o aktuální situaci na 2. lékařské fakultě na konci léta 2020, o tom, jaký bude „hybridní“ podzim, a krátce se ohlíží i za událostmi letošního jara. Natočeno 27. srpna 2020.

0

Základní informace k zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021, akademickým obřadům nebo zahraničním cestám.

0

1. LF UK ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí nabízí testování studentů a zaměstnanců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Cena pro studenty a zaměstnance UK a jejich rodinné příslušníky je 1000 Kč.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2020 lze podávat do 1. října.

0

Aktualizace k podávání žádostí do podzimního kola Fondu Mobility 2020.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2020/2021.

0

V rámci Fulbrightova programu probíhají webináře pro zájemce a je možné hlásit se na stipendia pro akademický rok 2021/2022.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.