Aktuality pro doktorandy

Kurz Pokroky v biologii buňky

Štítky

16. 2., 23. 2., 2. 3. a 9. 3. 2023

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, seminární místnost 4, Albertov 4 (Purkyňův ústav), Praha 2

Vypisuje oborová rada doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky pro akademický rok 2022/2023.