Doktorand

0

Informace o přihlašování v rámci nového kola Grantové agentury UK.

0

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se 4–6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

0

Univerzita Semmelweis pořádá Semmelweis Symposium 2019.

0

Ve dnech 28.–30. 11. 2019 proběhne konference Lublin International Medical Congress.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

0

UK Point startuje 3. ročník Science slamu CUNI, netradiční soutěže pro mladé vědce.

0

Krátkodobé výzkumné pobyty v roce 2020 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce.

0

Seminář Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol Audit SSI Ethicon se uskuteční ve čtvrtek 24. října 2019 od 14.30 v knihovně Chirurgické kliniky. Přednášejí as. MUDr. Petr Kocián, Ph.D., a MUDr. ing. Daniel Hodyc Ph.D.

0

Průzkum pod záštitou Ministerstva zdravotnictví je určen studentům 4., 5. a 6. ročníků a jeho cílem je zjistit, kam míří po ukončení jejich studia. Odpovídat je možné v češtině i angličtině, a to do 31. 12. 2019.

0

Aqualife Institute, z. ú., vypisuje výběrové řízení na granty podporované v roce 2019.

0

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky.

0

Do konce října je k dispozici free-trial databáze AccessPharmacy z oblasti farmakologie a farmacie.

0

Promítání se uskuteční 22. 10. 2019 od 14.25 v Levé malé posluchárně.

0

Co nás čeká v říjnu? Výběr z akcí připravil Stanislav Štrba.

0

Aktualizováno: Program pro podzim a zimu 2019. Projekt Fitmedik chce podpořit mediky ve zdravém životním stylu i při studiu a předcházet syndromu vyhoření. Podílejí se na něm medici, mladí lékaři a studenti fyzioterapie pod vedením Anny-Marie Stejskalové a je otevřen pro další zájemce...

0

Nakladatelství Grada Publishing ve spolupráci s 2. LF UK pořádá v úterý 15. října 2019 od 10.00 do 15.00 hod. zvýhodněný prodej publikací.

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

0

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o podporu organizace letních škol uskutečňovaných fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky, podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy).

0

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol vypisuje semináře pro zimní semestr 2019/2020. Semináře jsou určeny pro studenty i odbornou veřejnost.

0

Seznam odborných seminářů Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN pro zimní semestr 2019–2020. Jsou přístupny odborné veřejnosti.

0

Pediatrická klinika 2. LF UK vyhlašuje další ročník Kursu vědecké činnosti pro doktorandy. Proběhne též Kurs statistického zpracování dat, určený rovněž pro studenty a pracovníky fakulty.

0

Pro přidělování stipendíí platí nová pravidla.

0

Podávání projektů v rámci vyhlášení 4. výzvy Výzkumného fondu CELSA.

0

Nabídka postdoktorandského pobytu v USA na Washingtonově univerzitě v Saint Louis.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.