Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

 1. Výuka
  Na ústavu se vyučuje lékařská chemie a biochemie v pregraduálním magisterském studiu a v doktorských kurzech. Biochemie se ve 2. ročníku přednáší dva semestry, přičemž zimní semestr je určen základním metabolickým drahám, v letním semestru je zdůrazněna orgánová biochemie. Klinická biochemie se vyučuje ve 4. ročníku studia Všeobecného lékařství formou modelových kazuistik. Při výchově doktorandů působí členové ústavu především v oborové radě biochemie a patobiochemie.
 2. Věda a výzkum
  Biochemie volných radikálů, oxidační poškození buněk a antioxidační systémy. Biochemická remodelace tkáně a hojení ran. Studium kolagenních bílkovin pojivové tkáně a jejich proteinas. Biomarkery nádorových a degenerativních onemocnění. Stopové prvky, vitaminy A, E, K, D. Nutriční hormony. Kostní metabolismus.
 3. Specializační vzdělávání
  ÚLCHKB zajišťuje specializační vzdělávání laborantů, lékařů a analytiků v klinické biochemii a specializační vzdělávání v klinické farmakologii. Pro tyto čtyři obory získal ústav akreditaci.
 4. Centrální biochemická laboratoř
  ÚLCHKB se skládá z úseku logistiky a příjmu biologického materiálu, centrální biochemické laboratoře, laboratoře RIA, z úseku klinické farmakologie (TDM a farmakokinetiky), úseku imunochemie a sérologie, úseku speciálních metod (HPLC, AAS, FTIR), močové laboratoře a laboratoře pro analýzu močových konkrementů, součástí je i detašované pracoviště pro stanovení chloridů v potu a úsek pro POCT. ÚLCHKB zajišťuje přes 220 různých laboratorních vyšetření. Denně vyšetřuje průměrně 2150 biologických vzorků, tj. 700 000 vyšetření/měsíc v nepřetržitém třísměnném provozu. Řada vyšetření je prováděna i pro jiná externí zdravotnická zařízení, např. MTX, cyklosporin A, busulfan, tacrolimus, sirolimus, olovo, platina, IGF-1, voriconazol a další. Při ÚLCHKB jsou odborné ambulance, které se zabývají problematikou poruch kostního metabolismu, dyslipoproteinemií, poruchami výživy ve smyslu obezity a malnutrice.

 

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023