Doktorské studijní programy

2. lékařská fakulta nabízí celkem 16 doktorských studijních programů bez specializací, v českém a anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě (studijní povinnosti jsou totožné), akreditovaných v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Standardní doba studia je čtyři roky.

  • Doktorské studijní programy v biomedicíně, které se uskutečňují ve spolupráci s Akademií věd ČR (viz níže)
  • Doktorské studijní programy, které jsou realizovány pouze na 2. LF nebo ve spolupráci s jednotlivými fakultami UK (viz níže)

Pod odkazy naleznete aktuální a platné informace o požadavcích oborových rad, kurzech, státní doktorské zkoušce (SDZ), disertační práci apod. S dalšími dotazy se obracejte výlučně na předsedy jednotlivých oborových rad. (Upozornění: Informace uvedené na webu DSPB nejsou aktualizované v souladu se současnou akreditací jednotlivých doktorských studijních programů a fakultními požadavky.)

* doktorské studijní programy v rámci DSPB

Doktorské studijní programy v biomedicíně (DSPB)

Doktorské studijní programy v biologii a medicíně/biomedicíně (DSPB) jsou založeny na spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v oblasti doktorského studia biomedicíny, které upravuje Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Současně tyto studijní programy umožňují soustředěné využití odborné kapacity obou institucí a účelné využití materiálních prostředků jednotlivých školících pracovišť. DSPB se řídí platnou legislativou pro vysokoškolské studium. Vzájemnou spolupráci smluvních stran koordinují příslušný prorektor pověřený rektorem Univerzity Karlovy a člen Akademické rady pověřený předsedkyní Akademie věd ČR. Činnost DSPB zajišťuje tzv. Koordinační rada.

Koordinační rada DSPB

Koordinační rada je platforma určená pro spolupráci zejména těch oborových rad, které deklarovaly svou příslušnost k vzájemně si blízkým oblastem vzdělávání. Koordinační rada koordinuje přiřazené doktorské studijní programy. Tato koordinace spočívá v pravidelné komunikaci se členy Koordinační rady, s vedením Univerzity Karlovy a Akademie věd, s děkany (proděkany) zúčastněných fakult; dále v pravidelném hodnocení aktuálního stavu doktorských studijních programů; s vedením Univerzity a Akademie řeší případné vzniklé problémy.

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024 / Mgr. Pavla Zídková
Byla tato stránka užitečná?