Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Chirurgická klinika poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v celé šíři všeobecné elektivní i akutní chirurgie, chirurgie břišní a hrudní a traumatologie, včetně interdisciplinárního řešení poranění. Zvláštní pozornost je věnována těmto specializacím: endokrinochirurgii (zejména tyreoideální a paratyreoideální), gastroenterochirurgii (žlučník, žlučové cesty, játra, žaludek, miniinvazivní chirurgie), koloproktologii (nádory, nespecifické záněty, degenerativní choroby), chirurgii slinivky břišní, hrudní chirurgii, včetně miniinvazivních postupů, chirurgii prsu, lymfedému a úrazové chirurgii.

Poslední aktualizace: 23. 12. 2023