Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
MUDr. Veronika Křížková, MBA 266 082 351
MUDr. Michaela Nováková
MUDr. Iva Obstová
MUDr. Filip Rob, Ph.D. 266 082 358
MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. 266 082 359
prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc. 266 082 390
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Simona Dandová 266 082 359