Ústav biofyziky 2. LF UK

Zaměření pracoviště:
 
Tkáňové inženýrství. Příprava artificiálních chrupavek na bázi autologních chondrocytů. Vývoj trojrozměrných buněčných nosičů (scaffoldů) s využitím biodegradabilních nanovláken. Proteinové inženýrství. Dynamická molekulární simulace a modelování proteinových struktur. Ověřování počítačových modelů získaných struktur metodami molekulární biologie a pokročilými optickými a fluorescenčními technikami. Studium molekulárního mechanismu fosforylace Na/K-ATPázy. Studium Percepčně-kognitivních vlastností a biofyzikálních aspektů vnímání člověka.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023