Přijímací řízení

Milé uchazečky a uchazeči!

elektronická
přihláška

Podat přihlášku

Těší nás váš zájem o studium na 2. lékařské fakultě.

Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 pro jednotlivé obory najdete v naší brožuře (pdf, 1.8 MB).

Další informace o termínu podání přihlášky, poplatcích, dni otevřených dveří a termínech přijímacích zkoušek naleznete:

1. Ve Studijním informačním systému (SIS), linky k jednotlivým programům:

2. V Metodickém materiálu UK doplněném o informace týkající se přijímacího řízení na 2. LF UK

3. Na fakultním webu v sekci pro uchazeče (včetně aktualit). Aktuální informace o dni otevřených dveří a další akcích pro uchazeče budeme zveřejňovat průběžně na webu fakulty, sledovat nás můžete rovněž na FacebookuInstagramu.

S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu @email.

 
Kde se uskuteční přijímací zkoušky?

Přijímací řízení (písemné testy, ústní část, řádný i náhradní termín) se koná v budově děkanátu 2. lékařské fakulty a ředitelství Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5).

Plánek kampusu 2. lékařské fakulty

Spojení: linkou metra A do stanice metra Nemocnice Motol; ze stanice metra Anděl (linka metra B) autobusem č. 167; ze stanice metra Nové Butovice (linka metra B) autobusem č. 168 a 184 k FNM. Výstup z autobusů ve stanici Nemocnice Motol.

 

 

Přejeme vám mnoho úspěchů a těšíme se na vás!


Poslední aktualizace: 17. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Věra Hall