Uchazeči

Proč si zvolit naši fakultu & jak na přijímačky

Studenti

Návody, odkazy a informace potřebné ke studiu a životu na fakultě

Zaměstnanci

Aktuality, aplikace, dokumenty, formuláře

0

Rozhovor s dr. Ditou Smíškovou z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v pořadu Epicentrum na webu Blesk.cz (8. 7. 2020).

0

Vědecká konference se uskuteční ve dnech 1. a 2. října 2020... Sdělení organizátora prof. Jana Trky.

0

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

0

Od 8. do 10. 7. 2020 nás čekají promoce absolventů oborů Všeobecná sestra a Všeobecné lékařství. Přibližujeme, jak vše bude probíhat, s jakými tradiční předměty, oblečením či funkcemi se tu setkáte nebo jaké je znění promočních slibů v češtině.

0

Mgr. Drahomíra Dvořáková z Ústavu vědeckých informací a Lukáš Vaněk ze 4. ročníku Všeobecného lékařství, člen pracovní skupiny pro distanční výuku, o zkušenostech s výukou v době koronaviru. Článek na webu iForum (1. 7. 2020).

0

„Nedávno jsem měla úžasnou příležitost být jedním ze zkoušejících u přijímacích zkoušek…“ Píše Mgr. Petra Fabingerová, koordinátorka mezinárodních studentů.

0

Rozhovor s dr. Miroslavem Mamiňákemspecializačním vzdělávání. Druhý ze dvou rozhovorů nejen pro ty, kdo se do specializačního chystají.

0

Maraton přijímacích zkoušek do oboru Všeobecné lékařství je téměř za námi. Přijímačky v řádném termínu probíhaly letos čtyři dny v kuse, včetně víkendu, paralelně ve třech posluchárnách.

0

Rozhovor s dr. Petrou Fuchsovou o tom, jak prochází specializačním vzděláváním. První ze dvou rozhovorů nejen pro ty, kdo se do specializačního chystají.

0

Rádi bychom vás seznámili s výsledky letošního hodnocení „jiných úspěchů“ za kalendářní roky 2017 až 2019...

0

Koloběh fakult je pilotní projekt sportovního klání, kterého se mohou zúčastnit studenti a zaměstnanci fakult UK s lékařským zaměřením. Studenti 2. LF UK si mohou touto formou nahradit absence za výuku v hodinách TV a získat zápočet.

0

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 22. 7. 20205. 8. 2020 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu fakulty.

0

Gratulujeme všem přijatým a těšíme se na nové skvělé studenty!