Uchazeči

Proč si zvolit naši fakultu & jak na přijímačky

Studenti

Návody, odkazy a informace potřebné ke studiu a životu na fakultě

Zaměstnanci

Aktuality, aplikace, dokumenty, formuláře

1

Aktuality, pokyny, důležité odkazy, distanční výuka. Informační rozcestník.

0

Od ledna 2021 až do konce zimního semestru bude pokračovat výuka pro všechny studijní programy beze změny v režimu nastaveném již v prosinci 2020...

0

Proděkan a přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol v pořadu Blízká setkání na Dvojce Českého rozhlasu (11. 1. 2021).

0

Proděkan a přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v dokumentu České televize Mistři medicíny (13. 1. 2021).

0

Rozhovor s farmakologem dr. Janem Strojilem – dobrovolníkem na covid oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc (Deník N, 14. 1. 2021).

0

Vedoucí laboratoře CLIP – cytometrie a přednosta Pediatrické kliniky vystoupili v Událostech České televize (16. 1. 2021).

0

Přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol v reportáži na iDnes.cz (12. 1. 2020).

0

Rektor UK reaguje na vývoj epidemiologické situace a na aktuální usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021.

0

Medici na ulici sdružují studenty medicíny se zájmem o problematiku bezdomovectví a poskytování zdravotní péče lidem v nouzi. O jejich práci píše Mariya Kalantay ze 4. ročníku Všeobecného lékařství.

0

V pondělí 11. 1. 2021 dojde k předání staveniště pro další fázi budování výukových prostor v areálu teoretických ústavů 2. LF UK v Plzeňské ulici. Stavba by měla být dokončena ve 3. čtvrtletí roku 2022.

0

Členové projektu Medici PRO Očkování Tomáš Jelínek, student 5. ročníku Všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě, a Karolína Hájková, studentka Strategické komunikace na Fakultě sociálních věd UK, v rozhovoru na webu Forum (7. 1. 2021).

0

Odborníci z 2. LF UK a FN Motol a lékaři z FN Hradec Králové sdíleli poznatky o etiopatogenezi, diagnostice a terapii tohoto závažného onemocnění.

0

Děkan 2. lékařské fakulty a předseda Asociace děkanů lékařských fakult ve Studiu ČT24 (5. 1. 2021).

0

Na fakultním Facebooku a Instagramu jsme zveřejňovali seriál, v němž se absolventi 2. lékařské fakulty, kteří ukončili studium na jaře 2020, ohlížejí za svým studiem a radí svému prváckému já. Nyní, před začátkem zkouškového období, přinášíme příspěvky jako souhrnný článek.