Výsledky volby kandidáta na funkci děkana

Prof. Vladimír Komárek získal podruhé důvěru akademického senátu.

Den otevřených dveří. Těšíme se na vás!

Poznamenejte si do diáře: Den otevřených dveří na 2. lékařské fakultě se koná v sobotu 13. ledna 2018.

Memorix histologie získal Cenu Jaroslava Jirsy

Rektor Karlovy univerzity udělil Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 knize Memorix histologie...

Oběma nohama v laboratoři

Student 4. ročníku Všeobecného lékařství Vilém Navrátil strávil semestrální stáž na univerzitě v Clermont Ferrand ve Francii. Píše esej a posílá fotografie.

0

Reportáž o připomínce 17. listopadu na tradičním místě píše Drahomír Kolenčík, organizátor a člen akademických senátů 2. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy.

0

Fakultní nemocnice v Motole každý rok vyhlašuje cenu pro Tvůrčí počin roku. Letošní ocenění získala MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

0

6. výzkumný seminář Helmut Remschmidt Research Seminar (HRRS) se letos na podzim poprvé konal v České republice. Hlavní téma znělo: Děti v riziku duševní poruchy.

0

Talentovaný student 5. ročníku Všeobecného lékařství Igor Odintsov se účastní vědeckých projektů, pomáhá při výuce a strávil praktickou stáž v Japonsku. Pochází z Ruska, studoval medicínu v Petrohradu, rád by pokračoval v doktorském studiu. Rozmlouval s ním Ondřej Lukáč (6. ročník), redaktor Motoláku.

0

Vzhledem k velmi úspěšným předchozím ročníkům, kdy jsme dvakrát získali první místo, nás v letošním roce čekala opět obhajoba vítězného postu. Zprávu o výsledcích píše dr. Květa Skálová.

0

Přes nepřízeň počasí v pátek uctily památku listopadových událostí let 1939 a 1989 tisíce lidí... Podívejte se na video.

0

16. listopadu 2017 předal děkan každoroční ceny Adamových, a to Cenu Ervína Adama dr. Petře Laššuthové a Cenu Vlasty Adamové dr. Michaele Novákové. Podívejte se na fotografie z předávání; připravujeme rozhovory s oceněnými.

0

K příležitosti letošního výročí 17. listopadu 1989 jsme se rozhodli připomenout předchozí dva významné 17. listopady v českých, respektive československých dějinách. Popravu 17. listopadu 1939 studentů, kteří se zúčastnili pohřbu zabitého Jana Opletala, hodlali připomenout studenti v listopadu 1968. Mimo jiné nepovolení jejich manifestace je přimělo k rozsáhlé stávce 19. až 21. listopadu 1968, jíž se jako medici zúčastnili prof. Vladimír Komárek a prof. Martin Bojar. Přečtěte si rozhovory, v nichž vzpomínají, jak léta 1967 až 1969 prožívali.

0

Prof. Martin Bojar byl jedním z vůdců studentské stávky v listopadu 1968, která proběhla jako protest proti sovětské okupaci namísto nepovoleného připomenutí smrti Jana Opletala 17. listopadu 1939. Zeptali jsme se ho, jak onu dobu prožíval.

0

Prof. Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky, rozmlouval s Danielou Drtinovou v pořadu DVTV mj. o tom, že děti dospívají fyzicky mnohem dříve než mentálně. Z pohledu endokrinologa a pediatra se vyjádřil i k veganství.

 

0

Podívejte se na tabulku s pořadím jednotlivých předmětů v oboru Všeobecné lékařství. Odpovědi pracovišť na hodnocení se budou postupně objevovat zde.

0

Podle žebříčku U.S. News Best Global Universities Ranking 2018 je nejlepší univerzitou v České republice Univerzita Karlova, a to na 196. místě z 1250 hodnocených univerzit; v Evropě je 85.

Publikační okénko

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

Lukas P, Durila M, Jonas J, Vymazal T. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2017 Jan. IF: 2.096

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Cooper RM, Raphael CE, Liebregts M, Anavekar NS, Veselka J. Canadian Journal of Cardiology. 2017 Oct. IF: 4.403