Knížka, která zachraňuje životy

30. 11. 2022

Obsahuje zásadní témata, je srozumitelná, dobře strukturovaná a akorát tak do ruky... Na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol vznikla nová knižní publikace Naléhavé stavy z pohledu internisty. Využít ji mohou nejen internisté, ale i lékaři z jiných oborů a také studenti vyšších ročníků.