Uchazeči

Proč si zvolit naši fakultu & jak na přijímačky

Studenti

Návody, odkazy a informace potřebné ke studiu a životu na fakultě

Zaměstnanci

Aktuality, aplikace, dokumenty, formuláře

1

Aktuality, pokyny, důležité odkazy, distanční výuka. Informační rozcestník.

0

Lhůta pro podávání návrhů je stanovena od 13. září 2021 do 15. října 2021...

0

V pořadí pátý Motolský občasník, literární revue studentů a pedagogů 2. lékařské fakulty, je tu! Najít v něm tentokrát můžete třeba i kolektivně tvořenou detektivku. K dispozici je v on-line podobě, tištěné výtisky chtějí autoři ve větší míře šířit až na začátku nového akademického roku. Příjemné čtení!

0

Rozhovor s Eliškou Janekovou ze 3. ročníku Všeobecného lékařství, která vedla tři semestry doučování pro prváky v rámci aktivit fakultního studentského spolku IFMSA.

0

Gratulujeme všem přijatým a těšíme se na nové skvělé studenty!

0

Děkujeme uchazečům, kteří projevili o studium na naší fakultě opět velký zájem, i všem zaměstnankyním Studijního oddělení a dalším kolegyním a kolegům z fakulty, kteří se postarali o hladký průběh přijímaček.

0

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 14. 7. 2021 v 10.00 na studijním oddělení děkanátu fakulty.

0

Jmenovací dekrety převzali doc. Ondřej Hrušák a doc. Tomáš Kalina, oba z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, doc. Jiří Malý z Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol a doc. Jakub Otáhal, technologický skaut 2. LF UK, pro obor lékařská fyziologie a patofyziologie.

0

Víte, co znamená termín fat-shaming? Máte s touto problematikou osobní zkušenost? Z pozice medika a lékaře se nad tématem zamýšlí studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství Jitka Ludvíková. Článek zveřejňujeme ve spolupráci s redakcí Motoláku.

0

Úřední hodiny studijního oddělení v období červen až srpen 2021 najdete zde.

0

Tento týden se jako první letošní přijímací zkoušky na naší fakultě odehrávají on-line přijímací pohovory se zahraničními studenty, kteří se hlásí na program Všeobecné lékařství v angličtině.

0

Aktualizováno 21. 5. Na staveništi 4. etapy budovy teoretických ústavů 2. LF UK v Plzeňské ulici nalezli pyrotechnici desítky protitankových a protipěchotních min.

0

Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím v areálu na Plzeňské bude od 1. 4. 2021 platit jiný režim pro přístup do areálu. Pozornost laskavě věnujte i pravidlům bezpečnosti.