Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. 257 296 350
Mgr. Radek Divín 257 296 360
RNDr. Petr Heřman 257 296 360
Ing. Andrea Kestlerová 257 296 360
RNDr. Martin Kráľovič 257 296 360
Mgr. Gracian Tejral, Ph.D. 224 435 354
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Jana Nečasová 257 296 360