Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. 257 296 350
Mgr. Eva Filová, Ph.D. 257 296 360
RNDr. Petr Heřman 257 296 360
Ing. Andrea Kestlerová
RNDr. Martin Kráľovič 257 296 360
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Jana Nečasová 257 296 360