Prohlášení o přístupnosti

Tento webový server se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 2.0 a pravidel přístupného webu podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

Písmo

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče.

Standardy a struktura webu

Kód webu je vytvořen značkovacím jazykem HTML 5. Vizuální část je důsledně oddělena od obsahu pomocí CSS (kaskádových stylů).

Na stránkách je možné se orientovat podle nadpisů bloků a obsahů.

Multimediální prvky

Pokud budou na stránkách použity multimediální prvky (video), nebudou opatřeny alternativním komentářem či titulky.

Kompatibilita prohlížečů

Stránky jsou optimalizovány pro internetové prohlížeče (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome). Design stránek již nepočítá s podporou nižších verzí prohlížeče MS Internet Explorer.

Testování aplikace probíhá na následujících verzích prohlížečů:

  • MS Internet Explorer 9, 10 a 11
  • Mozilla Firefox 32
  • Google Chrome 37
  • mobilní verze – Chrome (Android)

 

Operační systém Windows XP, prohlížeč Microsoft Internet Explorer 7 a jeho starší verze nejsou podporovány.

Pro bezproblémový chod stránek je třeba mít zapnutý javascript.

Vydáno: 4. 3. 2014 / Odpovědná osoba: Administrátor