Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. 266 082 702
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. 266 082 712
RNDr. Lenka Moravcová 266 083 198
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. 266 082 620
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. 266 082 705
RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D. 266 082 620
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. 266 083 197