IFMSA CZ na 2. lékařské fakultě

Na tomto místě uvádíme pouze základní informace o místní pobočce IFMSA CZ na 2. LF. Aktuality o projektech, probíhajících akcích a podrobnosti o zahraničních stážích naleznete na oficiálním webu.

IFMSA CZ 2. LF je jednou z osmi českých poboček organizace IFMSA CZ, která je plnoprávným členem IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). IFMSA je mezinárodní neziskovou nevládní organizací, která sdružuje studentské spolky mediků ze 108 zemí celého světa. Celosvětově počet jejích členů čítá okolo 1,3 milionů studentů.

Cílem IFMSA je podporovat mezinárodní spolupráci v lékařském vzdělávání a šířit humanistické ideály. IFMSA poskytuje studentům medicíny příležitost sebevzdělávání a seberealizace, ať už prostřednictvím výměnných stáží nebo různých vzdělávacích a charitativních projektů.

Projekty IFMSA na 2. lékařské fakultě

Na naší fakultě je velmi oblíben projekt Nemocnice pro medvídky, kde si předškolní děti formou hry vyzkouší, co je může čekat v nemocnici. Cílem je odstranit jejich strach z bílých plášťů. Mimořádně úspěšným projektem je Pro život, v rámci něhož studenti v současnosti školí žáky středních škol, v akademickém roce 2013/2014 se jednalo o zhruba 700 proškolených! Pravidelnými akcemi IFMSA jsou Smoke Free Party, Světový Den Diabetu, přednášky Lékařů bez hranic, MediCafé i mnoho dalšího.

Stáže IFMSA

Velmi atraktivní zůstává výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží. Každoročně vyjíždí z naší fakulty na IFMSA stáže do zahraničí několik desítek studentů.

V případě zájmu o aktivity IFMSA CZ navštivte oficiální stránky IFMSA CZ, zvolte naši pobočku Praha LF2 a neostýchejte se napsat jednotlivým koordinátorům e-mail (kontakty tamtéž).

Podle opatření (platného od 11. 3. 2020) musí být zahraniční stáže IFMSA předem schváleny vedením fakulty. Vyjíždějící studenti podají minimálně 14 dní před plánovaným výjezdem Žádost ke schválení. Zároveň před výjezdem zadají stáž do aplikace Evidence stáží v SIS.