Elektronické zdroje pro vědu a výzkum

Elektronické databáze

Dostupné z webu Ústavu vědeckých informací zde.

Elektronické časopisy

Dostupné z webu Electronic Journals Library přes přístup 2. LF UK zde.

PubMed

Databáze plných textů přístupná ze sítě 2. LF UK zde.

Centrální katalog knihoven Univerzity Karlovy

Přístupný zde (otevírací doba knihovny 2. LF).

Vydáno: 29. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 19. 8. 2015 / Odpovědná osoba: Mgr. Alexandra Polášková