Elektronické zdroje pro vědu a výzkum

Elektronické databáze

Dostupné z webu Ústavu vědeckých informací zde.

Elektronické časopisy

Dostupné z webu Electronic Journals Library přes přístup 2. LF UK zde.

Centrální katalog knihoven Univerzity Karlovy

Přístupný zde: www.ckis.cuni.cz/F/ (otevírací doba knihovny 2. LF).

Poslední aktualizace: 18. 8. 2021 / Mgr. Alexandra Polášková