Ústav fyziologie 2. LF UK

Zaměření pracoviště:

Ústav fyziologie je jedním z pilířů tzv. teoretických oborů (tj. studium i výzkum zde probíhají nezávisle na přímém kontaktu s pacienty na klinikách) 2. lékařské fakulty. Doménou fyziologie je fungování těla – od molekulární po celotělovou úroveň. Společně s blízkými a částečně se překrývajícími obory, jako je biochemie, imunologie či molekulární biologie, navazuje na studium struktury (morfologické obory) a připravuje na studium dysfunkce při chorobných stavech (zejména patofyziologie).

Na ústavu se realizuje:

  • Výuka fyziologie v oboru Všeobecné lékařství pro české, slovenské a zahraniční studenty
  • Výuka fyziologie pro bakalářské obory Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství, Všeobecná sestra
  • Výuka neurofyziologie pro Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického
  • Doktorské studium (Ph.D.)
  • Výzkum epilepsie
  • Výzkum plicního a fetoplacentárního krevního oběhu
Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 31. 3. 2023