Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
Mgr. Irena Adkins, Ph.D. 224 435 961
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA 224 435 960
doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D. 224 435 963
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. 224 435 983
RNDr. Jan Lašťovička, CSc. 224 435 997
doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. 224 435 963
RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D. 224 435 961
Mgr. Zuzana Paračková, Ph.D. 224 435 971
MUDr. Michal Podrazil, Ph.D. 224 435 983
RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. 224 435 968
MUDr. Marta Sobotková 224 435 963
RNDr. Luděk Sojka, Ph.D. 224 435 961
Dmitry Stakheev, M.D., Ph.D. 224 435 968
MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. 224 435 961
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. 224 435 959
prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. 224 435 963
Ing. Pavla Táborská 224 435 968
Ing. Petra Vrabcová 224 435 978
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Iveta Böhmová, DiS. 224 435 961
Ilona Kyselová 224 435 961
MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Mgr. Michal Rataj 224 435 961