Příjímací řízení

Přihláška, termíny, informace

Modelové otázky

z přijímacích testů z fyziky, biologie a chemie

Naše programy

PeliCast – podcast o studiu s osobnostmi z 2. lékařské

Přípravný kurz

Studentské spolky

Aktuality pro uchazeče

Zápis do prvních ročníků pro akademický rok 2024/2025

Všeobecné lékařství: 26. června 2024 v 9.00

Všeobecné lékařství (doplňovací řízení): 3. července 2024 v 9.00

Fyzioterapie, Radiologická asistence a Aplikovaná fyzioterapie: 2. července 2024 v 9.00

Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství: 2. července 2024 v 11.00

Velká posluchárna (2. LF UK)

Co nám řekli uchazeči

24. 1. 2024

Proč je zaujala 2. lékařská, čím se chtějí stát a jaký lékařský seriál sledují? Připravil Kristián Krivda, redaktor ze studentského spolku Motolák, prezentující na dni otevřených dveří 13. ledna.

Zkuste Dvojku

Jaký je rozdíl mezi První, Druhou a Třetí lékařskou fakultou?

Vysvětluje proděkan pro studium prof. Josef Zámečník. Video.