Studijní plány a akreditace

Magisterský studijní program – Všeobecné lékařství
Bakalářský studijní program – Specializace ve zdravotnictví – obor – Fyzioterapie
Navazující magisterský studijní program – Specializace ve zdravotnictví – obor – Fyzioterapie
Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství – obor – Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia
Celoživotní vzdělávání


Archiv dřívějších studijních programů

Vydáno: 29. 11. 2013 / Poslední aktualizace: 18. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová