Studijní plány a akreditace

Magisterský studijní program – Všeobecné lékařství
Bakalářský studijní program – Fyzioterapie

Studijní plán 2023/2024 (1. ročník)

Studijní plán 2023/2024 (2. ročník)

Studijní plán 2023/2024 (3. ročník)

 

Bakalářský studijní program – Specializace ve zdravotnictví – obor – Fyzioterapie

Bakalářský studijní program Fyzioterapie

Navazující magisterský studijní program – Aplikovaná fyzioterapie
Navazující magisterský studijní program – Specializace ve zdravotnictví – obor – Fyzioterapie
Bakalářský studijní program – Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářský studijní program – Pediatrické ošetřovatelství
Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství – obor – Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia
Radiologická asistence

Studijní plán 2023/2024 (1. ročník)

Celoživotní vzdělávání

 


Archiv dřívějších studijních programů

Poslední aktualizace: 20. 9. 2023 / Hedvika Hubáčková