Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB

Zaměření pracoviště

Všeobecná dermatologie, venerologie, dermatologická alergologie a kožní choroby z povolání, dětská dermatologie, korektivní dermatologie a dermatochirurgie, infekční kožní nemoci (dermatomykózy, lymeská borelióza), flebologie a lymfologie (komplexní terapie lymfatických otoků), dermatologická onkologie, neinvazivní vyšetřovací metody, fototerapie, lasery a zdroje světla v dermatologii, dermatologická histopatologie. Kožní projevy IBD, kožní změny po transplantaci solidních orgánů, kožní změny u imunosuprese a pacientů s HIV, vedlejší účinky biologické léčby. Kvalita života u dermatologických pacientů.


Historie výuky studentů 2. lékařské fakulty (dříve Fakulty dětského lékařství) Univerzity Karlovy dermatovenerologii

Výukovou základnou dermatovenerologie Fakulty dětského lékařství (nyní 2. LF UK) byla od osamostatnění fakulty v roce 1953 I. kožní klinika Všeobecné fakultní nemocnice. Prvním přednostou byl doc. MUDr. Adolf Kúta, kterého v roce 1962 vystřídal ve vedení doc. MUDr. Neumann. Po emigraci doc. Neumanna v roce 1968 byla zástupkyní vedoucího jmenována MUDr. Jana Tomášková, kterou vystřídala v roce 1975 MUDr. Maruše Horáková, CSc. Po habilitaci v roce 1978 byla doc. MUDr. Maruše Horáková, CSc., jmenována přednostkou kožního oddělení a vedla dále výuku dermatovenerologie na I. kožní klinice VFN v Emauzích a na kožním oddělení polikliniky na Karlově náměstí. Doc. Horáková byla zakladatelkou dětské univerzitní dermatologie a autorkou dosud jediné učebnice dětské dermatologie u nás. Roku 1986 byla do funkce přednostky ustanovena doc. MUDr. Anna Fadrhoncová, DrSc., a výukovou základnou dermatovenerologie pro posluchače pediatrické fakulty se tak stala Dermatovenerologická klinika ve FN Na Bulovce.

Rozhodnutím Ministra zdravotnictví MUDr. I. Davida v listopadu 1998 byla k 1. lednu 1990 klinika přestěhována do nového monobloku FN v Motole (3. patro, uzel D). Rozhodnutím dalšího ministra zdravotnictví, tentokrát MUDr. Marie Součkové dne 22. 1. 2004, byla klinika zpět přestěhována do Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Historie Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka

Přednostové

Pavilon pro choroby kožní a pohlavní, dílo architekta Rosůlka, byl v areálu Nemocnice Na Bulovce otevřen roku 1937. Prvním přednostou kožního oddělení byl prof. MUDr. Karel Hűbschmann (v letech 1937–1954), dále doc. MUDr. Jan Obrtel (1954–1960), as. MUDr. Anna Voldánová-Fadrhoncová (1960–1963), doc. MUDr. Adolf Kúta (1963–1968). Po emigraci doc. Kúty se přednostkou kliniky stala docentka, později profesorka MUDr. Anna Fadrhoncová, DrSc., a vykonávala tuto funkci do roku 1990. V letech 1990–1995 byl přednostou docent, později profesor MUDr. Pavel Barták, CSc. Po jeho odchodu do důchodu byla přednostkou jmenována roku 1995 docentka, později profesorka MUDr. Jana Hercogová, CSc., která byla přednostkou kliniky až do roku 2021. Po jejím odchodu byl pověřen řízením kliniky doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D, který byl k 1.4.2022 jmenován novým přednostou kliniky.

Výuka

Původně kožní oddělení nemocnice Na Bulovce se od roku 1954 stalo výukovou základnou postgraduálního a od roku 1986 i pregraduálního vzdělávání. V lednu 1954 na kožním oddělení začala probíhat výuka postgraduální, neboť se stalo klinikou Katedry dermatovenerologie Ústavu pro doškolování lékařů a farmaceutů. Tento Ústav se v roce 1967 přejmenoval nejprve na Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF), později na Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků (IPVZ). Výukovou základnou IPVZ byla klinika do února 1995, kdy se Katedra dermatovenerologie IPVZ přestěhovala na II. kožní kliniku 1. LF UK.
V říjnu roku 1986 byla na kliniku přesunuta i výuka dermatovenerologie pro posluchače pediatrické fakulty LF UK (fakulta byla přejmenována roku 1990 na 2. lékařskou fakultu UK). Poprvé v historii této fakulty tak byla zřízena Klinika dermatovenerologie 2. LF UK.

Současnost Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka

Dermatovenerologická klinika se nachází v pavilonu 9. Budova kliniky, otevřená 29. 9. 1937, prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2001–2010 a během následujících let byla vybavena špičkovými lékařskými přístroji, včetně několika digitálních dermatoskopů, lymfologických přístrojů, konfokálním mikroskopem (k neinvazivnímu vyšetření kožních nádorů, cévním laserem, přístrojem pro fotodynamickou terapii, pro fokusovanou léčbu lupénky i dalšími přístroji pro světloléčbu kožních nemocí a nejnověji celotělovým scannerem.

Klinika je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v oborech dermatovenerologiedětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 31. 3. 2023