Ústav jazyků 2. LF UK

Zaměření pracoviště:

Ústav jazyků 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje výuku a testování odborné lékařské terminologie pro všechny vyučované obory na 2. LF.

Jedná se zejména o řecko-latinskou lékařskou terminologii a anglickou odbornou terminologii pro první a druhý ročník magisterského studia Všeobecného lékařství, prvního ročníku bakalářského oboru Fyzioterapie a prvních dvou ročníků studijního oboru Všeobecná sestra.

Nezanedbatelnou část výuky představuje také čeština pro cizince pro studenty 1. až 3. ročníku Všeobecného lékařství v anglickém programu. Na ústavu se vyučuje jak všeobecná čeština, tak i odborná lékařská čeština za podpory lékařů z Interní kliniky FNM s přímou návazností na výuku klinické propedeutiky ve 3. ročníku.

Zaměstnanci ústavu nadále zajišťují překlady některých fakultních dokumentů, korektury českých i cizojazyčných textů, jazykové konzultace.

Ústav jazyků je také garantem zkoušky z odborného anglického jazyka pro studenty v doktorských studijních programech.

V neposlední řadě má ústav dlouhou tradici ve výuce cizích jazyků v placených kurzech pro studenty i zaměstnance 2. LF i FNM. V rámci kurzů je nabízen anglický, německý, francouzský, španělský a italský jazyk ve spolupráci s externími lektory.

Poslední aktualizace: 4. 7. 2024