Aliance 4EU+

Aliance 4EU+ spojuje sedm významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universität, Paris-Panthéon-Assas University, Sorbonne UniversitéUniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano, Københavns UniversitetUniversity of Geneva. Cílem je rozvoj nové kvality spolupráce ve výuce, výzkumu, inovacích, vzdělávání a vytvoření platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek a také pro sdílení infrastruktur.

Spolupráce aliance 4EU+ se soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, takzvané Flagships:

  1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí;
  2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;
  3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;
  4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj.

AKTUÁLNĚ:

Do 15. června 2024 se přijímají žádosti o podporu na mimo-projektové mobility (studentů i akademiků) na partnerských univerzitách Aliance 4EU+, a to pro výjezdy, které budou zahájeny v období od  1. července až 31. prosince 2024. Podrobnosti naleznete v příloze.

Přehled aktuálních a plánovaných kurzů a dalších možností, jak se zapojit, sledujte na webu Aliance 4EU+ a sociálních sítích.

Poslední aktualizace: 5. 6. 2024 / Ing. Pavla Byrne
Byla tato stránka užitečná?