Aliance 4EU+

Aliance 4EU+ spojuje sedm významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universität, Paris-Panthéon-Assas University, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano, Københavns UniversitetUniversity of Geneva. Cílem je rozvoj nové kvality spolupráce ve výuce, výzkumu, inovacích, vzdělávání a vytvoření platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.,

Spolupráce aliance 4EU+ se soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:

  1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí
  2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků
  3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií
  4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj

AKTUÁLNĚ:

do 29. února 2024 příjem přihlášek na 4EU+PharmacoEpi Course.

do 29.února 2024 příjem žádostí na 4EU+ studentské minigranty

do 29.února 2024 příjem žádostí na 4EU+ akademické minigranty

Více informací o 4EU+ naleznete na webových stránkách Aliance.

Kontaktní osoba na 2. LF: Ing. Pavla Byrne, e-mail: @email

Více informací o kurzech naleznete na studentském portálu 4EU+.

Poslední aktualizace: 15. 2. 2024 / Ing. Pavla Byrne