Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Pregraduální studium

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

19. června 2023 a 28. června 2023

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

bakalářského SP Radiologická asistence

navazujícího magisterského SP Aplikovaná fyzioterapie

27. června 2023 a 12. července 2023

Zahájení akademického roku

1. října 2023

Zápis do vyšších ročníků

dle harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků, které budou zveřejněny na webu
hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu

www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy

Zápis volitelných předmětů pro studenty 2. LF UK

pro zimní semestr:
18. září 2023 od 18.00 do  24. září 2023
pro letní semestr:
6. února 2024 od 18.00 – 18. února 2024

Zápis volitelných předmětů pro studenty z jiných fakult UK

pro zimní semestr:
26. září 2023 od 18.00 – 1. října 2023
pro letní semestr:
13. února 2024 od 18.00 – 18. února 2024

Imatrikulace

4. října 2023

Den polootevřených dveří

7. října 2023

Rozhodný den stanovení studijního průměru

pro prospěchová stipendia

10. října 2023

Zveřejnění rozhodného prospěchového průměru

20. října 2023

Den otevřených dveří

13. 1. 2024

Zimní semestr

Začátek výuky pro:
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 18. září 2023
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 20. září 2023
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 5. října 2023
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 5. října 2023
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 5. října 2023
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 5. října 2023
Začátek výuky pro:
1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 2. října 2023
1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 2. října 2023
1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie 2. října 2023
1. ročník bakalářského SP Radiologická asistence 2. října 2023

Vánoční prázdniny

23. prosince 2023 – 1. ledna 2024

Zkouškové období v zimním semestru

1. a 3. ročník  magisterského SP Všeobecné lékařství 15. ledna 2024 – 18. února 2024
2. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

15. ledna 2024 – 11. února 2024

1. –2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 15. ledna 2024 – 18. února 2024
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

22. ledna 2024 – 18. února 2024

(14.–19. ledna 2024 – zimní sportovní kurz)

2.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie 15. ledna 2024 – 18. února 2024
1. ročník bakalářského SP Radiologická asistence 15. ledna 2024 – 18. února 2024
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 14. února 2024
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 14. února 2024
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 21. února 2024
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 21. února 2024
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 4. února 2024
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 4. února 2024
4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhů jednotlivých ročníků – průběžně

 

Letní semestr: Zahájení 

1. a 3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 19. února 2024
2. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 12. února 2024 (výuka začíná týdnem Praktického lékařství I. výuka dalších předmětů začíná 19. února 2024)
4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
1. –2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 19. února 2024
1. –3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie 19. února 2024
1. ročník bakalářského SP Radiologická asistence 19. února 2024
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 15. února 2024
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 15. února 2024
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 22. února 2024
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 22. února 2024
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství – blokové praxe 5. února 2024
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství – blokové praxe 5. února 2024

Zkouškové období v letním semestru

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 27. května 2024 – 30. června 2024
1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 27. května 2024 – 30. června 2024
1.–3. ročník bakalářského. SP Fyzioterapie 27. května 2024 – 30. června 2024
1. ročník bakalářského SP Radiologická asistence 27. května 2024 – 30. června 2024
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 27. května 2024 – 30. června 2024
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 27. května 2024 – 30. června 2024
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 27. května 2024 – 30. června 2024
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 27. května 2024 – 30. června 2024
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 20. května 2024 – 31. května 2024
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 20. května 2024 – 31. května 2024
4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Rektorský den

14. května 2024

Letní prázdniny

1. července 2024 - 31. srpna 2024

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2024 –16. září 2024

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky

16. září 2024

Konec akademického roku  2023/2024

30. září 2024

Státní svátky – neprobíhá výuka

17. 11. 2023, 1. 1. 2024, 29. 3. 2024, 1. 4. 2024, 1. 5. 2024, 8. 5. 2024

 

Doktorské studium

Zahájení akademického roku

1. října 2023

Předložení RH ISP školiteli  oborovým radám

30. září 2023

Uzavření RH ISP oborovými radami

31. října 2023

Předložení ISP studenty 1. ročníku školitelům

13. listopadu 2023

Schválení ISP 1. ročníku oborovými radami

15. prosince 2023

Ukončení podávání přihlášek

30. dubna 2024

Řádný termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

1. června 2023 –30. června 2024

Náhradní termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

12. června 2023 – 14. července 2024

Předložení ročního hodnocení RH ISP studenty školitelům

31. srpna 2024

Zápis do 1. ročníku doktorských studijních programů

19. září 2023 – 30. září 2024

Náhradní zápis do doktorských studijních programů

náhradní termín bude stanoven individuálně po dohodě se studijní referentkou

Konec akademického roku 2023/2024

30. září 2024

Poslední aktualizace: 7. 4. 2024 / Hedvika Hubáčková