Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Pregraduální studium

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

19. června 2023 a 28. června 2023

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

bakalářského SP Radiologická asistence

navazujícího magisterského SP Aplikovaná fyzioterapie

27. června 2023 a 12. července 2023

Zahájení akademického roku

1. října 2023

Zápis do vyšších ročníků

dle harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků, které budou zveřejněny na webu
hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu

www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy

Zápis volitelných předmětů pro studenty 2. LF UK

pro zimní semestr:
18. září 2023 od 18.00 do  24. září 2023
pro letní semestr:
6. února 2024 od 18.00 – 11. února 2024

Zápis volitelných předmětů pro studenty z jiných fakult UK

pro zimní semestr:
26. září 2023 od 18.00 – 1. října 2023
pro letní semestr:
13. února 2024 od 18.00 – 18. února 2024

Imatrikulace

4. října 2023

Den polootevřených dveří

7. října 2023

Rozhodný den stanovení studijního průměru

pro prospěchová stipendia

10. října 2023

Zveřejnění rozhodného prospěchového průměru

20. října 2023

Den otevřených dveří

13. 1. 2024

Zimní semestr

Začátek výuky pro:
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 18. září 2023
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 20. září 2023
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 5. října 2023
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 5. října 2023
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 5. října 2023
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 5. října 2023
Začátek výuky pro:
1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 2. října 2023
1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 2. října 2023
1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie 2. října 2023
1. ročník bakalářského SP Radiologická asistence 2. října 2023

Vánoční prázdniny

23. prosince 2023 – 1. ledna 2024

Zkouškové období v zimním semestru

1. a 3. ročník  magisterského SP Všeobecné lékařství 15. ledna 2024 – 18. února 2024
2. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

15. ledna 2024 – 11. února 2024

1. –2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 15. ledna 2024 – 18. února 2024
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

22. ledna 2024 – 18. února 2024

(14.–19. ledna 2024 – zimní sportovní kurz)

2.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie 15. ledna 2024 – 18. února 2024
1. ročník bakalářského SP Radiologická asistence 15. ledna 2024 – 18. února 2024
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 14. února 2024
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 14. února 2024
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 4. února 2024
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 21. února 2024
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 4. února 2024
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 15. ledna 2024 – 4. února 2024
4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhů jednotlivých ročníků – průběžně

 

Letní semestr: Zahájení 

1. a 3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 19. února 2024
2. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 12. února 2024 (výuka začíná týdnem Praktického lékařství I. výuka dalších předmětů začíná 19. února 2024)
4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
1. –2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 19. února 2024
1. –3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie 19. února 2024
1. ročník bakalářského SP Radiologická asistence 19. února 2024
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 15. února 2024
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 15. února 2024
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 22. února 2024
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 22. února 2024
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství – blokové praxe 5. února 2024
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství – blokové praxe 5. února 2024

Zkouškové období v letním semestru

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 27. května 2024 – 30. června 2024
1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie 27. května 2024 – 30. června 2024
1.–3. ročník bakalářského. SP Fyzioterapie 27. května 2024 – 30. června 2024
1. ročník bakalářského SP Radiologická asistence 27. května 2024 – 30. června 2024
1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 27. května 2024 – 30. června 2024
1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 27. května 2024 – 30. června 2024
2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 27. května 2024 – 30. června 2024
2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 27. května 2024 – 30. června 2024
3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství 20. května 2024 – 31. května 2024
3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství 20. května 2024 – 31. května 2024
4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Rektorský den

14. května 2024

Letní prázdniny

1. července 2024 - 31. srpna 2024

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2024 –16. září 2024

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky

16. září 2024

Konec akademického roku  2023/2024

30. září 2024

Státní svátky – neprobíhá výuka

17. 11. 2023, 1. 1. 2024, 29. 3. 2024, 1. 4. 2024, 1. 5. 2024, 8. 5. 2024

 

Doktorské studium

Zahájení akademického roku

1. října 2023

Předložení RH ISP školiteli  oborovým radám

30. září 2023

Uzavření RH ISP oborovými radami

31. října 2023

Předložení ISP studenty 1. ročníku školitelům

13. listopadu 2023

Schválení ISP 1. ročníku oborovými radami

15. prosince 2023

Ukončení podávání přihlášek

30. dubna 2024

Řádný termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

1. června 2023 –30. června 2024

Náhradní termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

12. června 2023 – 14. července 2024

Předložení ročního hodnocení RH ISP studenty školitelům

31. srpna 2024

Zápis do 1. ročníku doktorských studijních programů

19. září 2023 – 30. září 2024

Náhradní zápis do doktorských studijních programů

náhradní termín bude stanoven individuálně po dohodě se studijní referentkou

Konec akademického roku 2023/2024

30. září 2024


Harmonogram akademického roku 2022/2023

Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium

Zápis do 1. ročníku Všeobecného lékařství

17. června 2022 a 29. června 2022

Zápis do 1. ročníku:

Bc. Fyzioterapie

Bc. Všeobecné ošetřovatelství

Bc. Pediatrické ošetřovatelství

NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

30. června 2022

Zahájení akademického roku

1. října 2022

Zápis do vyšších ročníků dle harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy
hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:
– pro zimní semestr: 12. září 2022 – 30. září 2022
– pro letní semestr: 6. února 2023 – 12. února 2023

Imatrikulace

24. října 2022

Zimní semestr

 

Začátek výuky pro:

1. roč. Všeobecné ošetřovatelství

1. roč. Pediatrické ošetřovatelství

2. roč. Všeobecné ošetřovatelství

2. roč. Pediatrické ošetřovatelství

3. roč. Všeobecné ošetřovatelství

3. roč. Pediatrické ošetřovatelství

 

19. září 2022

21. září 2022

29. září 2022

29. září 2022

29. září 2022

29. září 2022

Začátek výuky pro:

1.–6. roč. Všeobecné lékařství

1.–2. roč. NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. roč. Bc. Fyzioterapie

3. října 2022

Vánoční prázdniny

23. prosince 2022 1. ledna 2023

Zkouškové období v zimním semestru

 

1.–3. roč. Všeobecné lékařství

1.–2. roč. NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. roč. Bc. Fyzioterapie

1. roč. Všeobecné ošetřovatelství

1. roč. Pediatrické ošetřovatelství

2. roč. Všeobecné ošetřovatelství

2. roč. Pediatrické ošetřovatelství

3. roč. Všeobecné ošetřovatelství

3. roč. Pediatrické ošetřovatelství

4.–6. roč. Všeobecné lékařství

– bloková výuka

16. ledna 2023 – 19. února 2023

16. ledna 2023 – 19. února 2023

16. ledna 2023 – 20. února 2023

14. ledna 2023 – 8. února 2023

13. ledna 2023 – 8. února 2023

7. ledna 2023 – 15. února 2023

7. ledna 2023 – 15. února 2023

7. ledna 2023 – 27. ledna 2023

7. ledna 2023 – 27. ledna 2023

průběžně podle rozvrhu

Letní semestr: zahájení 

 

1.–3. roč. Všeobecné lékařství

4.–6. roč. Všeobecné lékařství – bloková výuka

1.–2. roč. NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. roč. Bc. Fyzioterapie

1. roč. Všeobecné ošetřovatelství

1. roč. Pediatrické ošetřovatelství

2. roč. Všeobecné ošetřovatelství

2. roč. Pediatrické ošetřovatelství

3. roč. Všeobecné ošetřovatelství

3. roč. Pediatrické ošetřovatelství

20. února 2023

průběžně podle rozvrhu

20. února 2023

20. února 2023

9. února 2023

9. února 2023

16. února 2023

16. února 2023

30. ledna 2023

30. ledna 2023

Zkouškové období v letním semestru

 

1.–3. roč. Všeobecné lékařství

1.–2. roč. NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. roč. Bc. Fyzioterapie

1. roč. Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník Pediatrické ošetřovatelství

4.–6. ročník Všeobecné lékařství – bloková výuka

29. května 2023 – 30. června 2023

29. května 2023 – 30. června 2023

29. května 2023 – 30. června 2023

22. května 2023 – 30. června 2023

22. května 2023 – 30. června 2023

12. května 2023 – 30. června 2023

26. května 2023 – 30. června 2023

13. května 2023 – 26. května 2023

9. května 2023 – 26. května 2023

průběžně podle rozvrhu

Letní prázdniny

1. července 2023 – 31. srpna 2023

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2023 – 18. září 2023

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

18. září 2023

Konec akademického roku 2022/2023

30. září 2023

Doktorské studium

Zahájení akademického roku

1. října 2022

Termín předložení ročního hodnocení (RH) ISP za akad. rok 2021/2022 školiteli oborovým radám

5. října 2022

Imatrikulace

24. října 2022

Termín uzavření RH ISP za akad. rok 2021/2022 oborovými radami

31. října 2022

Termín předložení ISP studenty 1. ročníku školitelům

13. listopadu 2022

Termín předložení ISP 1. ročníku školiteli oborovým radám

30. listopadu 2022

Termín schválení ISP 1. ročníku oborovými radami

15. prosince 2022

Ukončení podávání přihlášek ke studiu

30. dubna 2023

Řádný termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

1. června 2023 – 30. června 2023

Náhradní termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

12. června 2023 – 14. července 2023

Předložení RH ISP za akad. rok 2022/2023 studenty školitelům

31. srpna 2023

Zápis do 1. ročníku doktorských studijních programů

19. září 2023 – 30. září 2023

Náhradní zápis do doktorských studijních programů

náhradní termín bude stanoven individuálně po dohodě se studijní referentkou

Konec akademického roku 2022/2023

30. září 2023

Termín rektorského dne je stanoven na 10. května 2023.

 


Poslední aktualizace: 19. 7. 2023 / Hedvika Hubáčková