Harmonogram akademického roku


Harmonogram akademického roku 2022/2023

Bakalářské, magisterské, navazující magisterské studium

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

17. června 2022 a 29. června 2022

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Aplikovaná fyzioterapie

30. června 2022

Zahájení akademického roku

1. října 2022

Zápis do vyšších ročníků

dle harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese:

www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy
hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:
– pro zimní semestr: 12. září 2022 – 30. září 2022
– pro letní semestr: 6. února 2023 – 12. února 2023

Imatrikulace

24. října 2022

Zimní semestr

 

Začátek výuky pro:

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

19. září 2022

21. září 2022

29. září 2022

29. září 2022

29. září 2022

29. září 2022

Začátek výuky pro:

1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

3. října 2022

Vánoční prázdniny

23. prosince 2022 1. ledna 2023

Zkouškové období v zimním semestru

 

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

16. ledna 2023 – 19. února 2023

16. ledna 2023 – 19. února 2023

16. ledna 2023 – 20. února 2023

14. ledna 2023 – 8. února 2023

13. ledna 2023 – 8. února 2023

7. ledna 2023 – 15. února 2023

7. ledna 2023 – 15. února 2023

7. ledna 2023 – 27. ledna 2023

7. ledna 2023 – 27. ledna 2023

podle rozvrhů jednotlivých ročníků – průběžně

 

Letní semestr: zahájení 

 

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství – bloková výuka

1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

20. února 2023

Podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

20. února 2023

20. února 2023

9. února 2023

 

9. února 2023

 

16. února 2023

 

16. února 2023

 

30. ledna 2023

 

30. ledna 2023

Zkouškové období v letním semestru

 

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. ročník Bc. SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství – bloková výuka

29. května 2023 – 30. června 2023

29. května 2023 – 30. června 2023

29. května 2023 – 30. června 2023

22. května 2023 – 30. června 2023

 

22. května 2023 – 30. června 2023

 

12. května 2023 – 30. května 2023

 

26. května 2023 – 30. května 2023

 

13. května 2023 – 26. května 2023

 

9. května 2023 – 26. května 2023

 

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní prázdniny

1. července 2023 – 31. srpna 2023

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2023 – 18. září 2023

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

18. září 2023

Konec akademického roku 2022/2023

30. září 2023

Doktorské studium

Zahájení akademického roku

1. října 2022

Termín předložení ročního hodnocení (RH) ISP za akad. rok 2021/2022 školiteli oborovým radám

5. října 2022

Imatrikulace

24. října 2022

Termín uzavření RH ISP za akad. rok 2021/2022 oborovými radami

31. října 2022

Termín předložení ISP studenty 1. ročníku školitelům

13. listopadu 2022

Termín předložení ISP 1. ročníku školiteli oborovým radám

30. listopadu 2022

Termín schválení ISP 1. ročníku oborovými radami

15. prosince 2022

Ukončení podávání přihlášek ke studiu

30. dubna 2023

Řádný termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

1. června 2023 – 30. června 2023

Náhradní termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

12. června 2023 – 14. července 2023

Předložení RH ISP za akad. rok 2022/2023 studenty školitelům

31. srpna 2023

Zápis do 1. ročníku doktorských studijních programů

19. září 2023 – 30. září 2023

Náhradní zápis do doktorských studijních programů

náhradní termín bude stanoven individuálně po dohodě se studijní referentkou

Konec akademického roku 2022/2023

30. září 2023

Termín rektorského dne je stanoven na 10. května 2023.


Harmonogram akademického roku 2021/2022

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

 

25. června 2021

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Aplikovaná fyzioterapie

 

29. června 2021

Zápis do 1. ročníku Ph.D. studia

20.–24. září 2021

Zahájení akademického roku

1. října 2021

Zápis do vyšších ročníků

Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy

Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:

– pro zimní semestr: 13. září 2021 – 30. září 2021

– pro letní semestr: 7. února 2022 – 13. února 2022

Hodnocení studia Ph.D. (postup do vyššího ročníku)

Dle aktuálně vyhlášených termínů RUK v souladu se Studijním a zkušebním řádem UK

Imatrikulace včetně studentů doktorských studijních programů

20. října 2021

Zimní semestr

Začátek výuky pro:

1. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

 

16. září 2021

20. září 2021

30. září 2021

30. září 2021

30. září 2021

30. září 2021

Začátek výuky pro:

1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

 

4. října 2021

Vánoční prázdniny

20. prosince 2021 2. ledna 2022

Zkouškové období v zimním semestru

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

24. ledna2022 – 13. února 2022

2.–3. ročník Mgr. SP Všeobecné lékařství

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník Bc. SP Fyzioterapie

1. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

24. ledna 2022 – 20. února 2022

24. ledna 2022 – 20. února 2022

24. ledna 2022 – 20. února 2022

 

24. ledna 2022 – 20. února 2022

3. ledna 2022 – 9. února 2022

3. ledna 2022 – 9. února 2022

17. ledna 2022 – 13. února 2022

17. ledna 2022 – 13. února 2022

3. ledna 2022 – 30. ledna 2022

3. ledna 2022 – 30. ledna 2022

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní semestr: zahájení

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

od 14. února 2022 do 18. února 2022 týden „Praktické lékařství I.“, výuka dalších předmětů začíná od 21. února 2022

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

21. února 2022

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

21. února 2022

 

21. února 2022
 

21. února 2022

 

10. února 2022
 

10. února 2022
 

17. února 2022
 

17. února 2022
 

31. ledna 2022
 

31. ledna 2022

Zkouškové období v letním semestru

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník Bc. SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

30. května 2022– 30. června 2022

 

30. května 2022 – 30. června 2022

 

30. května 2022 – 30. června 2022

 

30. května 2022 – 30. června 2022

23. května 2022 – 30. června 2022
 

23. května 2022 – 30. června 2022
 

28. května 2022 – 30. června 2022
 

28. května 2022 – 30. června 2022
 

 9. května 2022 – 27. května 2022
 

 9. května 2022 – 27. května 2022

4. –6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní prázdniny

1. července 2022 – 31. srpna 2022

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2022 – 19. září 2022

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

19. září 2022

Konec akademického roku 2021/2022

30. září 2022

Termín rektorského dne je stanoven na 11. května 2022.

 

Poslední aktualizace: 4. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková