Harmonogram akademického roku


Harmonogram akademického roku 2021/2022

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

 

25. června 2021

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Aplikovaná fyzioterapie

 

29. června 2021

Zápis do 1. ročníku Ph.D. studia

20.–24. září 2021

Zahájení akademického roku

1. října 2021

Zápis do vyšších ročníků

Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy

Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:

– pro zimní semestr: 13. září 2021 – 30. září 2021

– pro letní semestr: 7. února 2022 – 13. února 2022

Hodnocení studia Ph.D. (postup do vyššího ročníku)

Dle aktuálně vyhlášených termínů RUK v souladu se Studijním a zkušebním řádem UK

Imatrikulace včetně studentů doktorských studijních programů

20. října 2021

Zimní semestr

Začátek výuky pro:

1. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

 

16. září 2021

20. září 2021

30. září 2021

30. září 2021

30. září 2021

30. září 2021

Začátek výuky pro:

1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

 

4. října 2021

Vánoční prázdniny

20. prosince 2021 2. ledna 2022

Zkouškové období v zimním semestru

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

24. ledna2022 – 13. února 2022

2.–3. ročník Mgr. SP Všeobecné lékařství

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník Bc. SP Fyzioterapie

1. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník Bc. SP Pediatrické ošetřovatelství

24. ledna 2022 – 20. února 2022

24. ledna 2022 – 20. února 2022

24. ledna 2022 – 20. února 2022

 

24. ledna 2022 – 20. února 2022

3. ledna 2022 – 9. února 2022

3. ledna 2022 – 9. února 2022

17. ledna 2022 – 13. února 2022

17. ledna 2022 – 13. února 2022

3. ledna 2022 – 30. ledna 2022

3. ledna 2022 – 30. ledna 2022

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní semestr: zahájení

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

od 14. února 2022 do 18. února 2022 týden „Praktické lékařství I.“, výuka dalších předmětů začíná od 21. února 2022

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

21. února 2022

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

21. února 2022

 

21. února 2022
 

21. února 2022

 

10. února 2022
 

10. února 2022
 

17. února 2022
 

17. února 2022
 

31. ledna 2022
 

31. ledna 2022

Zkouškové období v letním semestru

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník Bc. SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

30. května 2022– 30. června 2022

 

30. května 2022 – 30. června 2022

 

30. května 2022 – 30. června 2022

 

30. května 2022 – 30. června 2022

23. května 2022 – 30. června 2022
 

23. května 2022 – 30. června 2022
 

28. května 2022 – 30. června 2022
 

28. května 2022 – 30. června 2022
 

 9. května 2022 – 27. května 2022
 

 9. května 2022 – 27. května 2022

4. –6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní prázdniny

1. července 2022 – 31. srpna 2022

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2022 – 19. září 2022

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

19. září 2022

Konec akademického roku 2021/2022

30. září 2022

Termín rektorského dne je stanoven na 11. května 2022.

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

29. června 2020 a 7. července 2020

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

 

 

 

30. června 2020

Zahájení akademického roku

1. října 2020

Zápis do vyšších ročníků

Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: http://www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy

Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:

pro zimní semestr: 14. září – 30. září 2020

pro letní semestr: 8. února – 14 února 2021

Imatrikulace

19. října 2020

Zimní semestr

Začátek výuky pro:

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

 

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

 

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra

 

17. září 2020

 

21. září 2020

 

1. října 2020

 

1. října 2020

 

1. října 2020

Začátek výuky pro:
1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

 

 

 

5. října 2020

 

Vánoční prázdniny

23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

Všeobecné lékařství - Zimní sportovní kurz 18. ledna - 22. ledna 2021
Bc. Fyzioterapie - Zimní sportovní kurz 25. ledna - 29. ledna 2021

Zkouškové období v zimním semestru

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

18. ledna 2021 – 7. února 2021

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Fyzioterapie
3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1.–2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

 

 

 

 

 

18. ledna 2021 – 14. února 2021

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra

11. ledna 2021 – 29. ledna 2021

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství
– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní semestr: zahájení

1. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství
 

od 8. února 2021 do 12. února 2021 týden „Praktické lékařství – úvod“, výuka dalších předmětů začíná od 15. února 2021

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

15. února 2021

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství
– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1.–2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

 

 

 

15. února 2021

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra

1. února 2021

Zkouškové období v letním semestru

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP

Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Fyzioterapie
3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství
1.–2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

 

 

 

24. května 2021 – 30. června 2021

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství,

studijního oboru Všeobecná sestra

10. května – 29. května 2021

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství
– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní prázdniny

1. července 2021 – 31. srpna 2021

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2021 – 20. září 2021

Možnost vypisování státních závěrečných zkoušek

1. srpna 2021 – 20. září 2021

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

20. září 2021

Promoce

7. července 2021 – bakalářské studium
19. července a 29. července 2021 – magisterské studium

Konec akademického roku 2020/2021

30. září 2021

Termín rektorského dne je stanoven na 12. května 2021.

Harmonogram se řídí opatřením děkana 13/2020 z 25. 6. 2020.

 

Vytvořeno: 2. 7. 2014 / Upraveno: 16. 12. 2021 / Odpovědná osoba: Marie Havlová