Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium

Zápis do 1. ročníku Všeobecného lékařství

17. června 2022 a 29. června 2022

Zápis do 1. ročníku:

Bc. Fyzioterapie

Bc. Všeobecné ošetřovatelství

Bc. Pediatrické ošetřovatelství

NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

30. června 2022

Zahájení akademického roku

1. října 2022

Zápis do vyšších ročníků dle harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy
hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:
– pro zimní semestr: 12. září 2022 – 30. září 2022
– pro letní semestr: 6. února 2023 – 12. února 2023

Imatrikulace

24. října 2022

Zimní semestr

 

Začátek výuky pro:

1. roč. Všeobecné ošetřovatelství

1. roč. Pediatrické ošetřovatelství

2. roč. Všeobecné ošetřovatelství

2. roč. Pediatrické ošetřovatelství

3. roč. Všeobecné ošetřovatelství

3. roč. Pediatrické ošetřovatelství

 

19. září 2022

21. září 2022

29. září 2022

29. září 2022

29. září 2022

29. září 2022

Začátek výuky pro:

1.–6. roč. Všeobecné lékařství

1.–2. roč. NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. roč. Bc. Fyzioterapie

3. října 2022

Vánoční prázdniny

23. prosince 2022 1. ledna 2023

Zkouškové období v zimním semestru

 

1.–3. roč. Všeobecné lékařství

1.–2. roč. NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. roč. Bc. Fyzioterapie

1. roč. Všeobecné ošetřovatelství

1. roč. Pediatrické ošetřovatelství

2. roč. Všeobecné ošetřovatelství

2. roč. Pediatrické ošetřovatelství

3. roč. Všeobecné ošetřovatelství

3. roč. Pediatrické ošetřovatelství

4.–6. roč. Všeobecné lékařství

– bloková výuka

16. ledna 2023 – 19. února 2023

16. ledna 2023 – 19. února 2023

16. ledna 2023 – 20. února 2023

14. ledna 2023 – 8. února 2023

13. ledna 2023 – 8. února 2023

7. ledna 2023 – 15. února 2023

7. ledna 2023 – 15. února 2023

7. ledna 2023 – 27. ledna 2023

7. ledna 2023 – 27. ledna 2023

průběžně podle rozvrhu

Letní semestr: zahájení 

 

1.–3. roč. Všeobecné lékařství

4.–6. roč. Všeobecné lékařství – bloková výuka

1.–2. roč. NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. roč. Bc. Fyzioterapie

1. roč. Všeobecné ošetřovatelství

1. roč. Pediatrické ošetřovatelství

2. roč. Všeobecné ošetřovatelství

2. roč. Pediatrické ošetřovatelství

3. roč. Všeobecné ošetřovatelství

3. roč. Pediatrické ošetřovatelství

20. února 2023

průběžně podle rozvrhu

20. února 2023

20. února 2023

9. února 2023

9. února 2023

16. února 2023

16. února 2023

30. ledna 2023

30. ledna 2023

Zkouškové období v letním semestru

 

1.–3. roč. Všeobecné lékařství

1.–2. roč. NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

1.–3. roč. Bc. Fyzioterapie

1. roč. Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník Pediatrické ošetřovatelství

4.–6. ročník Všeobecné lékařství – bloková výuka

29. května 2023 – 30. června 2023

29. května 2023 – 30. června 2023

29. května 2023 – 30. června 2023

22. května 2023 – 30. června 2023

22. května 2023 – 30. června 2023

12. května 2023 – 30. května 2023

26. května 2023 – 30. května 2023

13. května 2023 – 26. května 2023

9. května 2023 – 26. května 2023

průběžně podle rozvrhu

Letní prázdniny

1. července 2023 – 31. srpna 2023

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2023 – 18. září 2023

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

18. září 2023

Konec akademického roku 2022/2023

30. září 2023

Doktorské studium

Zahájení akademického roku

1. října 2022

Termín předložení ročního hodnocení (RH) ISP za akad. rok 2021/2022 školiteli oborovým radám

5. října 2022

Imatrikulace

24. října 2022

Termín uzavření RH ISP za akad. rok 2021/2022 oborovými radami

31. října 2022

Termín předložení ISP studenty 1. ročníku školitelům

13. listopadu 2022

Termín předložení ISP 1. ročníku školiteli oborovým radám

30. listopadu 2022

Termín schválení ISP 1. ročníku oborovými radami

15. prosince 2022

Ukončení podávání přihlášek ke studiu

30. dubna 2023

Řádný termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

1. června 2023 – 30. června 2023

Náhradní termín přijímacích pohovorů do doktorského studia

12. června 2023 – 14. července 2023

Předložení RH ISP za akad. rok 2022/2023 studenty školitelům

31. srpna 2023

Zápis do 1. ročníku doktorských studijních programů

19. září 2023 – 30. září 2023

Náhradní zápis do doktorských studijních programů

náhradní termín bude stanoven individuálně po dohodě se studijní referentkou

Konec akademického roku 2022/2023

30. září 2023

Termín rektorského dne je stanoven na 10. května 2023.

 


Poslední aktualizace: 6. 2. 2023 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková