Ústav anatomie 2. LF UK

Zaměření pracoviště:
 
Pracoviště zajišťuje výuku anatomie pro posluchače lékařství a pro posluchače bakalářských oborů studia. Bližší informace naleznete na stránkách ústavu.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023