Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole je integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, zabývající se především diagnostikou a léčbou vrozených a získaných onemocnění srdce a velkých cév, poruch srdečního rytmu, poruch srdeční funkce a krevního oběhu u rostoucího a vyvíjejícího se jedince od fetálního období do 18 let věku. Podílí se rovněž na diagnostice a léčbě dospělých s vrozenými srdečními vadami.

Poslední aktualizace: 11. 12. 2023