Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN

Charakteristika kliniky

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN zajišťuje komplexní vysoce specializovanou lůžkovou a ambulantní chirurgickou péči pro dospělé. Nemocní jsou hospitalizováni na 46 standardních lůžkách a na 9 lůžkách intenzivní péče. Ambulantní sektor je rozdělen na urgentní část, všeobecnou chirurgii a na odborné poradny – indikační a dispenzarizující. Ročně je zde hospitalizováno kolem 4700 pacientů, ambulantně ošetřeno téměř 22 tisíc případů a počet operací za rok přesahuje lehce 2700 výkonů.

Zaměřujeme se na chirurgickou léčbu onemocnění slinivky břišní, jater, žlučových cest, trávicí trubice a na onkochirurgii. V těchto oblastech patříme k předním akreditovaným pracovištím v ČR se superkonziliární působností pro celou republiku. Rozvíjíme a zavádíme nové postupy v oblasti léčby tumorů jater a pankreatu (dvoufázové resekce, liver-first approach, ireverzibilní elektroporace aj.). Již 10 let úspěšně operujeme metodou miniinvazivní robotické chirurgie.

Spolupráce

Pořádáme společné indikační multidisciplinární semináře, kde spolupracujeme s předními onkology, radiology a gastroenterology. Obdobně participujeme i v pankreatické pracovní skupině a ve skupině nespecifických střevních zánětů (IBD). V péči o naše operanty spolupracujeme úzce s intenzivisty, traumatology, psychology, fyzioterapeuty a nutričními specialisty. Externě spolupracujeme s Oddělením hrudní chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici a s Oddělením cévní chirurgie v Nemocnici na Homolce.

Lékaři naší kliniky řídí multioborovou jednotku intenzivní péče pro chirurgické obory (CHIR – JIP) a významně se podílejí na léčbě polytraumatizovaných pacientů v rámci Traumacentra. Ročně ošetří mezioborová CHIR – JIP téměř 3000 pacientů.

Poslední aktualizace: 23. 12. 2023