Ústav bioinformatiky 2. LF UK

Lékařské vědy i klinická praxe 21. století jsou zcela zásadně ovlivněny způsobem tvorby a zpracování velkých objemů dat a informací. Snadnost zisku celogenomových dat pacientů a vysoká míra integrace informací vede nejen k aplikaci nových přístupů "precision medicine", ale stále častěji také k počítačem asistovaným léčebným rozhodnutím. Schopnost analyzovat rozsáhlé datové soubory a používat pokročilé počítačové nástroje bude v následujících letech hrát klíčovou roli v medicíně a lékařském výzkumu.

Zaměření pracoviště

Ústav bioinformatiky se zaměřuje na analýzu dat, bioinformatiku a statistiku v těchto oblastech:  

  1. celogenomová sekvenační data. Tedy data z masivně paralelního sekvenování (MPS nebo také "sekvenování nové generace", NGS) a to na úrovni širokých amplikonů, exomů a transcriptomů. Dále také data z Whole Genome Sequencing, Methylome sequencing a ChIP-Seq.  
  2. data z jednobuněčných "high-content/high-throughput" metod jako je cytometrie. Aplikujeme zejména metody redukce dimensionality jako explorační nástroje a dále metody shlukových analýz a supervised machine learning. 
  3. Statistické konzultace. 
Poslední aktualizace: 9. 1. 2024