Fond mobility

Fond mobility UK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek do podzimního kola 2023- 2. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci.

Termín pro podávání přihlášek je od 18. září do 23. října 2023 (do 16.00 hod.).

Zájemcům doporučujme prostudovat dokumenty v příloze vč. priority FM pro 2023.

Další informace na stránkách Univerzity Karlovy zde.

Kontaktní osoba na 2. lékařské fakultě je Ing. Pavla Byrne, @email, Oddělení zahraničních záležitostí.


Fond mobility Univerzity Karlovy podporuje:

  1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  2. účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
  3. krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí (včetně stáží IFMSA)
  4. studium zahraničních studentů na UK
  5. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

Žadatelé doloží:

  • motivační dopis – studijní plán / pracovní program
  • akceptační dopis od zahraniční univerzity / pracoviště (potvrzení o ubytování nestačí)
  • u stáží IFMSA zvací dopis od hostitelské národní organizace IFMSA (ze země, do které hodlá žadatel vycestovat)
  • doporučení od odborného garanta z 2.LF

Délka výjezdu minimálně 4 týdny, maximálně jeden rok.

Před odjezdem je třeba zaevidovat svůj pobyt v SISu a po návratu oznámit ukončení pobytu vaší studijní referentce. Tato povinnost se vztahuje i na doktorandy.

Po návratu je nutné vložit do webové aplikace potvrzení o vykonání stáže a závěrečnou zprávu. Poté můžete žádat 2. lékařskou fakultu o vyplacení stipendia FM.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2023 / Ing. Pavla Byrne