Fond mobility

Fond mobility UK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek do jarního kola 2024-1. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci.

Termín pro podávání přihlášek je od 1. února do 11. března 2024 (do 16.00 hod.).

Zájemcům doporučujme pečlivě prostudovat dokumenty v příloze.

Další informace na stránkách Univerzity Karlovy zde.

Kontaktní osoba na 2. lékařské fakultě je Ing. Pavla Byrne, @email, Oddělení zahraničních záležitostí.


Fond mobility Univerzity Karlovy podporuje:

  1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  2. studentské "freemovers" pobyty
  3. krátkodobé studentské vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí
  4. stáže IFMSA - nově vzniklá kategorie b-2
  5. studium zahraničních studentů na UK
  6. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

Žadatelé doloží:

  • motivační dopis – studijní plán / pracovní program
  • akceptační dopis od zahraniční univerzity / pracoviště (potvrzení o ubytování nestačí)
  • u stáží IFMSA Invitation Letter -  zvací dopis od hostitelské národní organizace IFMSA (ze země, do které hodlá žadatel vycestovat)
  • doporučení od odborného garanta z 2.LF

Délka výjezdu minimálně 30 dní.

Před odjezdem je třeba zaevidovat svůj pobyt v SISu a po návratu oznámit ukončení pobytu vaší studijní referentce. Tato povinnost se vztahuje i na doktorandy.

Po návratu je nutné vložit do webové aplikace potvrzení o vykonání stáže a závěrečnou zprávu. Poté můžete žádat 2. lékařskou fakultu o vyplacení stipendia FM.

Poslední aktualizace: 15. 5. 2024 / Ing. Pavla Byrne
Byla tato stránka užitečná?