Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Zaměření pracoviště:

Pracoviště se dlouhodobě věnovalo problematice fyziologie a patofyziologie dýchacího systému (ventilační odpověď na hypoxii, regulace funkční reziduální kapacity plic, úloha plicních žírných buněk v přestavbě plicního řečiště při hypoxii).

V současnosti se zaměřujeme převážně na oblast fyziologie a patofyziologie oběhového systému. Zabýváme se studiem mechanismů odolnosti nezralého srdečního svalu k ischémii a v rámci spolupráce s Centrem experimentální medicíny IKEM interakcí ledvin a srdce v patofyziologii srdečního selhání.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023