Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Kardiologická klinika tvoří společně s Klinikou kardiovaskulární chirurgie společné Kardiocentrum pro dospělé pacienty a stará se o nemocné v rámci problematiky kardiologické a angiologické. Klinika má část ambulantní, dvě standardní oddělení a koronární jednotku. Funkčně je členěna na skupinu intervenční kardiologie, neinvazivní kardiologie, arytmologie a intenzivní péče. Kromě činnosti léčebně-preventivní se podílíme na výuce mediků 2. LF UK v rámci předmětů Kardiovaskulární medicína a rovněž i Vnitřní lékařství. Výsledkem naší výzkumné činnosti je průměrně 10 článků ročně v zahraničních časopisech s impact factorem.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 25. 7. 2023