Aktuality

Pro studenty funguje fakultní ombudsman

26. 11. 2021

Na základě rozhodnutí děkana fakulty prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., byla v říjnu 2021 pro české studenty na naší fakultě vytvořena pozice ombudsmana. Tuto roli bude zastávat PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol.

Seminář Ženy ve vědě

18. 11. 2021

Seminář proběhne ve čtvrtek 25. listopadu od 9.30 do 17.00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina, bude streamován na YouTube. Vystoupí na něm i přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol prof. Jiřina Bartůňková.