Aktuality

0

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle harmonogramu uvedeného v článku…

0

Po přestávce vynucené proticovidovými omezeními nás v červenci a srpnu opět čekají promoce absolventů 2. lékařské fakulty. Přibližujeme, jak vše probíhá, s jakými tradičními předměty, oblečením či funkcemi se tu setkáte nebo jaké je znění promočních slibů v češtině.

0

Zlatá promoce absolventů Univerzity Karlovy se uskuteční v sobotu 2. října 2021. V této souvislosti prosíme fakultní veřejnost o pomoc s vyhledáním absolventů Fakulty dětského lékařství z let 1970 a 1971.

0

Informace pro uchazeče.

0

Druhý ročník sportovního klání mezi fakultami a nově i nemocnicemi.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2021 lze podávat do 1. října.

0

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy v rámci doplňovacího řízení a posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu do nelékařských studijních programů.

0

V rámci projektu AKORD se uskuteční Kurz pedagogických dovedností, určený pro zaměstance a doktorandy 2. lékařské fakulty.

0

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u magisterského studijního programu Všeobecné lékařství.

0

Konference proběhne v hybridní formě (bude umožněna osobní účast a také on-line participace) ve dnech 27. 7. až 29. 7. 2021.

Stránky