Aktuality

0

Dům zahraniční spolupráce vytvořil webovou stránku s odpověďmi na na často kladené otázky studentů, dostupné zde.

0

Podobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu v Praze vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. 

0

Chcete si vytvořit YouTube kanál pracoviště a sdílet tak svoje přednášky ve formě videí? MUDr. Radovan Hudák z Ústavu anatomie 2. LF UK poskytl návod a šablonu titulního obrázku.

0

Oznámení o zrušení jarního kola Fondu mobility a UK POINT.

0

Své zdroje dočasně zdarma zpřístupňují i AccessMedicine, JoVE Social Psychology nebo vydavatelství Elsevier. Portál Albertina pak přináší přehled bezplatně přístupných odborných textů o koronaviru.

0

Vybraná pracoviště 2. lékařské fakulty nabízejí spolupráci dalším zaměstnancům fakulty. Pro podrobnější informace kontaktujte jednotlivá pracoviště, případně koordinátorku této aktivity...

0

Vzdělávací platforma Coursera je nyní otevřena i studentům Univerzity Karlovy. Coursera je na UK dostupná do 30. 7. 2020 s tím, že započaté kurzy lze navštěvovat až do 30. 9. 2020.

0

Koná se ve středu 22. 4. od 15.00 do 17.00...

0

Amboss je vzdělávací faktografický portál, který zpřístupňuje interaktivní knihovnu a testy pro přípravu na studium z oblasti lékařství. Faktografická databáze Gideon nabízí aktuální informace založené na důkazech (evidence-based) pro diagnostiku, léčbu a výuku v oblasti tropických a infekčních chorob, epidemiologie a mikrobiologie.

0

Vzhledem k současné situaci je uzavřena pokladna 2. lékařské fakulty...

Stránky