Aktuality

0

V době od 16. 8. 2018 do 24. 8. 2018 bude pokladna otevřena pouze v úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00.

0

2. lékařská fakulta UK vyhlašuje na základě pokynu MŠMT ČR soutěž o projekty v rámci institucionálního plánu (dále jen „IP“) pro VVŠ na roky 2019–2020. Cílem IP je přispět k naplňování priority stanovené v Dlouhodobém záměru 2. LF UK v Praze na roky 2016–2020.

0

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pořádá ve dnech 3. až 5. října 2018 v Kongresovém centru Praha svůj XXV. kongres. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách akce. Studenti lékařských fakult mají tradičně přístup na odborná jednání kongresu zdarma. Mohou se zúčastnit po předložení studijního indexu, případně jiného dokladu prokazujícího příslušnost k akademické obci.

0

Všem studentům, kterým ještě schází ústní zkoušení, nabízíme...

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2018/2019.

0

Rodina z Prahy – západ (Hradišťko) hledá formou placené brigády medika nebo medičku jako pečovatele/asistenta pro syna s dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Chlapec je pacientem Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2018 lze podávat do 1. října.

0

S účinností od 1. 7. 2018 se zvyšují ceny triček a plášťů. Zároveň bude probíhat výprodej textilu se starým logem, a to do vyprodání zásob. Výprodej se týká dámských plášťů velikosti L až XXL a pánských plášťů velikosti XL, vše za jednotnou cenu 100 Kč.

 

Stránky