Garanti základních oborů

Pro každý specializační obor je jmenován děkanem 2. LF UK garant specializačního vzdělávání. 

Základní obory – lékaři Garant oboru
alergologie a klinická imunologie prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
anesteziologie a intenzivní medicína doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
cévní chirurgie MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
dermatovenerologie MUDr. Filip Rob, Ph.D.
dětská a dorostová psychiatrie prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
dětská chirurgie prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
dětská neurologie prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
endokrinologie a diabetologie prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
gastroenterologie prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
geriatrie prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
gynekologie a porodnictví doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
hematologie a transfúzní lékařství

prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.

od 1.3.2024 Doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.

hygiena a epidemiologie doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.
chirurgie prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
infekční lékařství doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
kardiochirurgie MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA
kardiologie prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D..
klinická biochemie prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
klinická onkologie doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
lékařská genetika prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
lékařská mikrobiologie prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
maxilofaciální chirurgie MUDr. Milan Hubáček
nefrologie doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
neurochirurgie doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.
neurologie prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
nukleární medicína prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA
oftalmologie MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
patologie prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
pediatrie prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
plastická chirurgie  
pneumologie a ftizeologie doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
psychiatrie prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
radiační onkologie doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
radiologie a zobrazovací metody prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
rehabilitační a fyzikální medicína prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
revmatologie prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
soudní lékařství MUDr. Petr Tomášek
urgentní medicína MUDr. Jiří Zika
urologie prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
vnitřní lékařství prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Zubní lékaři  
orální a maxilofaciální chirurgie MUDr. Milan Hubáček
ortodoncie MUDr. Martin Horáček
klinická stomatologie prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA
Poslední aktualizace: 8. 2. 2024 / Lucie Hanušková, MBA