Podmínky přestupu

Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. LF UK

Podmínky pro přijetí podle § 49, odst. 3 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění

Pokud již studujete na jiné lékařské fakultě, může děkan povolit vaše přijetí, aniž byste museli skládat další přijímací zkoušku. Přestupové přijetí je ale značně náročnější než standardní přijetí do prvního ročníku a pouze malá část uchazečů má šanci na úspěch.

Jako první krok prosím zvažte, zda můžete splnit naše přestupové podmínky:

  • Studijní plán oboru, v němž jste v současnosti zapsáni (všeobecné lékařství, fyzioterapie, všeobecná sestra), se od studijního plánu tohoto oboru na 2. lékařské fakultě nesmí lišit délkou studia a jeho složení se může lišit nejvýš třemi předměty.
  • Váš studijní průměr musí být nižší než 1.5, a to včetně opakovaných zkoušek.
  • Musíte mít ukončeny všechny studijní povinnosti ročníku, v němž právě studujete.

Pokud si myslíte, že naše podmínky splňujete, postupujte dle odlišných podmínek pro přijetí dle §49 odst. 3.:

Odlišné podmínky přijetí dle §49 odst. 3.:

Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy:

A. Podání přihlášky ke studiu – včetně všech požadovaných náležitostí a s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení – do 28. 2. příslušného roku.

B. Podání žádosti o přijetí dle odlišných podmínek do 28. 2. příslušného roku s řádným odůvodněním přestupu a doložením učebních plánů studijního programu na studované fakultě.

C. „Přestup" z jiné fakulty se povoluje za stanovených podmínek pouze do 1. ročníku. V případě uznání předmětů předchozího studia je možné postoupit do vyšších ročníků (splnění studijních povinností student doloží do 31. 8. příslušného roku).  

D. „Přestup" je možný pouze v rámci stejného studijního programu a oboru.

Student může být děkanem fakulty přijat v případě, že:

1. zájemce splní podmínky A–C;

2. při porovnávání učebních plánů obou fakult nebude zapotřebí více než tří diferenčních zápočtů a zkoušek za celé dosavadní studium žadatele;

 3. žadatel měl v dosavadním studiu studijní průměr do 1.50 (včetně opakovaných termínů).

Děkan fakulty posoudí žádost a vydá konečné rozhodnutí.


Pokud potřebujete pomoc či další informace, pište prosím na @email.

Poslední aktualizace: 12. 7. 2023 / Hedvika Hubáčková