Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Komplexní diagnostická a terapeutická péče o děti a mladistvé s nádorovými chorobami. Péče o dospělé onkologicky nemocné, včetně zajištění radioterapie nádorů dospělých i dětí. Diagnostika a léčba neonkologických krevních onemocnění u dětí. Centrum pro hemofilii u dětí. Transplantace hematopoetických progenitorových buněk u dětí s nádorovými onemocněními, krevními nemocemi, vrozenými metabolickými vadami a těžkými imunodeficiencemi. Výzkum: molekulárně–biologická a imunologická detekce diagnosticky a prognosticky významných znaků a minimální nádorové choroby u leukemií a některých solidních nádorů. Experimentální terapie nádorů dětského věku.
Výuka obecné i speciální onkologie dětí a dospělých, výuka volitelného předmětu „Vybrané kapitoly z onkologie“, „Moderní diagnostika v onkohematologii“ a „Metody molekulární genetiky a základy vědecké práce“. Výuka hematologie. Podíl na výuce pediatrie a imunologie. Školicí pracoviště doktorských studijních programů v biomedicíně v oboru „Biologie a patologie buňky“, „Molekulární biologie, genetika a virologie“ a „Imunologie“.

Poslední aktualizace: 20. 11. 2023