Umístění pracovišť 2. LF UK v areálu FN Motol

Organizační schéma 2. lékařské fakulty

Databáze publikační činnosti

Úspěchy klinik a ústavů

Hodnocení pracovišť a principy tvorby rozpočtů pracovišť