Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl vychází z Logomanuálu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který je přílohou opatření děkana 6/2017. Na této stránce naleznete šablony dokumentů, které jsou určeny fakultní veřejnosti pro jednotnou prezentaci fakulty. S dotazy se můžete obracet na Oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Logomanuál
Fakultní logo a jeho varianty
Logo k 70. výročí
  cz    

  en    

   
  křivky .ai    
  Formát png    
základní, horizontální, plný text svislá, plný text svislá, zkratka 2. LF UK kulatá
cz

 

 

png
en

 

 

 

 

 

 

 

Formát eps
cz

Formát emf

Formát emf je formát vhodný pro použití v prostředí Windows a MS Office. Při vkládání do dokumentů dodržujte prosím ochrannou zónu okolo loga.

cz
en

       
Formát ai (křivky, Adobe Illustrator)
logo.ai
Společné dvojlogo s FN Motol

společné použití 2. LF UK a FNM.ai společné svisle.ai
  Logo 2. LF UK v univerzitním vizuálním stylu    
  png    

 
Vizitky
   

Jednotně upravené vizitky jsou součástí jednotného vizuálního stylu fakulty. Vizitky objednávejte u Bc. Kamily Horváthové z Oddělení pro web a média, která zajistí jejich grafické zpracování a výrobu. Pro uvedení údajů, které se mají objevit na vizitce, využijte prosím formuláře v podobě excelové tabulky (dostupná po přihlášení), kterou po úpravě „uložte jako“ pod svým jménem a odešlete v příloze emailu na výše uvedený kontakt spolu s informací, do kdy nejpozději vizitky potřebujete. V tabulce rovněž zaškrtněte, zda požadujete verzi pouze v ČJ, nebo AJ, anebo oboustrannou dvojjazyčnou, a zadejte počet vizitek. Ceník zde.

Hlavičkový papír

Čtyři varianty hlavičkového papíru, s fakultním logem a dvojlogem v české a anglické varinantě, jsou ke stažení pro přihlášené uživatele.

Hlavičkový papír je možné přizpůsobit potřebám uživatele, např.:

 • změnou nebo odstraněním pole pro číslo jednací a vyřizuje;
 • úpravou údajů v zápatí, včetně přidání či ubrání řádků.

Rozsáhlejší požadavky konzultujte prosím s Oddělením pro web a média.


Hlavičkový papír k 70. výročí osamostatnění fakulty

Hlavičkový papír, 70. výročí

 

Hlavičkový papír: fakultní logotyp, český

Hlavičkový papír: fakultní logotyp, anglický

 

Hlavičkový papír: dvojlogo, český

Hlavičkový papír: dvojlogo, anglický

 

Hlavičkový papír – pracoviště

Čtyři varianty hlavičkového papíru určené pro potřebu pracovišť, s fakultním logem a dvojlogem v české a anglické varinantě, jsou ke stažení pro přihlášené uživatele.

Hlavičkový papír je možné a nutné přizpůsobit potřebám uživatele, např.:

 • úpravou názvu pracoviště a jména přednosty;
 • úpravou údajů v zápatí, včetně přidání či ubrání řádků.

Rozsáhlejší požadavky konzultujte prosím s Oddělením pro web a média.

Hlavičkový papír – pracoviště: fakultní logotyp, český

Hlavičkový papír – pracoviště: fakultní logotyp, anglický

 

Hlavičkový papír – pracoviště: dvojlogo, český

Hlavičkový papír – pracoviště: dvojlogo anglický

 

Powerpointová prezentace

Sedm variant powerpointové prezentace určené pro fakultní veřejnost. Varianty se liší jazykem (česky, anglicky), použitým logem (hlavní fakultní logo, univerzitní dvojlogo...) a možností použití dalšího loga:

 • základní logo fakulty v češtině;
 • základní logo fakulty v angličtině;
 • svislé logo fakulty v češtině plus volné pole pro použití dalšího loga (pracovní skupina, partner, klinika...);
 • svislé logo fakulty v angličtině plus volné pole pro použití dalšího loga;
 • dvojlogo fakulty a univerzity v češtině;
 • dvojlogo fakulty a unverzity v angličtině;
 • logo fakulty plus logo FN Motol (speciální varianta loga fakulty se zkratkou, jen v češtině).

Postup pro přidání dalšího loga namísto šedého pole naleznete zde (pdf)


Prezentace k 70. výročí osamostatnění fakulty
Prezentace s logem k 70. výročí
 

 

Prezentace se základním logem 2. LF UK

Prezentace se základním logem 2. LF UK v angličtině

Prezentace se svislým logem 2. LF UK v angličtině a prostorem pro další logo

Prezentace s logem 2. LF UK a UK v češtině

Prezentace s logem 2. LF UK a UK v angličtině

Prezentace s logem 2. LF UK a FN Motol (v češtině)

Prezentace se svislým logem 2. LF UK v češtině a prostorem pro další logo

 
Historie znaku Fakulty dětského lékařství a 2. lékařské fakulty

Znakem Fakulty dětského lékařství, která vznikla rozdělením Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 1953, se stal sedící chlapeček s nápisem Facultas Pediatrica. (Původní znak jedné lékařské fakulty, samici pelikána s třemi mláďaty v historizujícím provedení pečeti, si ponechala Fakulta všeobecného lékařství, a to i poté, co se z ní v roce 1990 stala 1. lékařská fakulta. K nahlédnutí je zde.) Autorem plastiky z roku 1981, na níž se zachoval tento fakultní znak, je L. Havelka.

 

Po přejmenování fakulty na 2. lékařskou fakultu v roce 1990 se jejím znakem – stále v historizujícím provedení pečeti – stala opět samice pelikána, tentokrát ale jen s jedním mládětem. Autorem byl výtvarník Jozef Soukup.

 

 

V roce 2016 2. lékařská fakulta podstoupila redesign svého loga a vizuálního stylu, aby vyhověla nárokům moderních komunikačních prostředků. Autory nového grafického provedení znaku a logotypu jsou grafická designérka Martina Vitáková a typograf Matyáš Bartoň. Kresba byla zjednodušena a doplněna názvem fakulty vyvedeným v ozdobném písmu Hrot.

 

Poslední aktualizace: 29. 3. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.