Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl vychází z Logomanuálu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který je přílohou opatření děkana 6/2017. Na této stránce naleznete šablony dokumentů, které jsou určeny fakultní veřejnosti pro jednotnou prezentaci fakulty. S dotazy se můžete obracet na Oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Logomanuál
Fakultní logo a jeho varianty
základní, horizontální, plný text svislá, plný text svislá, zkratka 2. LF UK kulatá
cz

 

 

png
en

 

 

 

 

 

 

 

Formát eps
cz

Formát emf

Formát emf je formát vhodný pro použití v prostředí Windows a MS Office. Při vkládání do dokumentů dodržujte prosím ochrannou zónu okolo loga.

cz
en

       
Formát ai (křivky, Adobe Illustrator)
logo.ai
Společné dvojlogo s FN Motol

společné použití 2. LF UK a FNM.ai společné svisle.ai
  Logo 2. LF UK v univerzitním vizuálním stylu    
  png    

 
Vizitky
   

Jednotně upravené vizitky jsou součástí jednotného vizuálního stylu fakulty. Vizitky objednávejte u Bc. Kamily Horváthové z Oddělení pro web a média, která zajistí jejich grafické zpracování a výrobu. Pro uvedení údajů, které se mají objevit na vizitce, využijte prosím formuláře v podobě excelové tabulky (dostupná po přihlášení), kterou po úpravě „uložte jako“ pod svým jménem a odešlete v příloze emailu na výše uvedený kontakt spolu s informací, do kdy nejpozději vizitky potřebujete. V tabulce rovněž zaškrtněte, zda požadujete verzi pouze v ČJ, nebo AJ, anebo oboustrannou dvojjazyčnou, a zadejte počet vizitek. Ceník zde.

Hlavičkový papír

Čtyři varianty hlavičkového papíru, s fakultním logem a dvojlogem v české a anglické varinantě, jsou ke stažení pro přihlášené uživatele.

Hlavičkový papír je možné přizpůsobit potřebám uživatele, např.:

 • změnou nebo odstraněním pole pro číslo jednací a vyřizuje;
 • úpravou údajů v zápatí, včetně přidání či ubrání řádků.

Rozsáhlejší požadavky konzultujte prosím s Oddělením pro web a média.


Hlavičkový papír: fakultní logotyp, český

Hlavičkový papír: fakultní logotyp, anglický

 

Hlavičkový papír: dvojlogo, český

Hlavičkový papír: dvojlogo, anglický

 

Hlavičkový papír – pracoviště

Čtyři varianty hlavičkového papíru určené pro potřebu pracovišť, s fakultním logem a dvojlogem v české a anglické varinantě, jsou ke stažení pro přihlášené uživatele.

Hlavičkový papír je možné a nutné přizpůsobit potřebám uživatele, např.:

 • úpravou názvu pracoviště a jména přednosty;
 • úpravou údajů v zápatí, včetně přidání či ubrání řádků.

Rozsáhlejší požadavky konzultujte prosím s Oddělením pro web a média.

Hlavičkový papír – pracoviště: fakultní logotyp, český

Hlavičkový papír – pracoviště: fakultní logotyp, anglický

 

Hlavičkový papír – pracoviště: dvojlogo, český

Hlavičkový papír – pracoviště: dvojlogo anglický

 

Powerpointová prezentace

Sedm variant powerpointové prezentace určené pro fakultní veřejnost. Varianty se liší jazykem (česky, anglicky), použitým logem (hlavní fakultní logo, univerzitní dvojlogo...) a možností použití dalšího loga:

 • základní logo fakulty v češtině;
 • základní logo fakulty v angličtině;
 • svislé logo fakulty v češtině plus volné pole pro použití dalšího loga (pracovní skupina, partner, klinika...);
 • svislé logo fakulty v angličtině plus volné pole pro použití dalšího loga;
 • dvojlogo fakulty a univerzity v češtině;
 • dvojlogo fakulty a unverzity v angličtině;
 • logo fakulty plus logo FN Motol (speciální varianta loga fakulty se zkratkou, jen v češtině).

Postup pro přidání dalšího loga namísto šedého pole naleznete zde (pdf)


Prezentace k 70. výročí osamostatnění fakulty
Prezentace s logem k 70. výročí
 

 

Prezentace se základním logem 2. LF UK

Prezentace se základním logem 2. LF UK v angličtině

Prezentace se svislým logem 2. LF UK v angličtině a prostorem pro další logo

Prezentace s logem 2. LF UK a UK v češtině

Prezentace s logem 2. LF UK a UK v angličtině

Prezentace s logem 2. LF UK a FN Motol (v češtině)

Prezentace se svislým logem 2. LF UK v češtině a prostorem pro další logo

 
Historie znaku Fakulty dětského lékařství a 2. lékařské fakulty

Znakem Fakulty dětského lékařství, která vznikla rozdělením Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 1953, se stal sedící chlapeček s nápisem Facultas Pediatrica. (Původní znak jedné lékařské fakulty, samici pelikána s třemi mláďaty v historizujícím provedení pečeti, si ponechala Fakulta všeobecného lékařství, a to i poté, co se z ní v roce 1990 stala 1. lékařská fakulta. K nahlédnutí je zde.) Autorem plastiky z roku 1981, na níž se zachoval tento fakultní znak, je L. Havelka.

 

Po přejmenování fakulty na 2. lékařskou fakultu v roce 1990 se jejím znakem – stále v historizujícím provedení pečeti – stala opět samice pelikána, tentokrát ale jen s jedním mládětem. Autorem byl výtvarník Jozef Soukup.

 

 

V roce 2016 2. lékařská fakulta podstoupila redesign svého loga a vizuálního stylu, aby vyhověla nárokům moderních komunikačních prostředků. Autory nového grafického provedení znaku a logotypu jsou grafická designérka Martina Vitáková a typograf Matyáš Bartoň. Kresba byla zjednodušena a doplněna názvem fakulty vyvedeným v ozdobném písmu Hrot.

 

Poslední aktualizace: 7. 2. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.