Ústav soudního lékařství 2. LF UK a FNB

Zaměření pracoviště:
 
Naše pracoviště se zabývá kompletní soudnělékařskou problematikou, která zahrnuje několik vědních disciplín. Hlavní náplní jsou pitvy zemřelých všech věkových kategorií, s důrazem na stanovení příčiny smrti, ať už se jednalo o smrt přirozenou, tedy z chorobných příčin, či smrt násilnou, např. z důvodu úrazu či otravy.
 
Při praktickém určování příčiny smrti je třeba, neboť soudní lékařství je tzv. multioborová disciplína, aby bylo pracoviště vybaveno jak vlastním pitevním traktem, tak i kvalitní toxikologickou a histologickou laboratoří, přičemž z dalších je třeba zmínit pomocné obory, jako jsou např. biochemické laboratoře, DNA laboratoř (Forenzní DNA servis), antropologické zkoumání, RTG diagnostika, imunohistochemické metody atd.
 
Praktická výuka je zaměřena na demonstraci morfologických nálezů náhlé i násilné smrti, posuzování mechanismu vzniku úrazových změn, postup lékaře při prohlídce zemřelých a indikaci pitev, s důrazem na rozpoznání posmrtných změn a jejich popisu, s vysvětlením, proč je to pro nás, soudní lékaře, tak důležité. V průběhu týdenní stáže půjdeme po povrchu, ale i do hloubky soudního lékařství, a to takovým způsobem, abyste se v oboru snadno a přehledně orientovali a abychom vám ukázali praktické propojení s dalšími medicínskými obory.
 
Vědecko-výzkumná činnost:
Pracoviště se dlouhodbě zabývá problematikou morfologie náhlé smrti v dětském a adolescentním věku, přičemž v dnešní době se zabýváme i výzkumem arytmogenní kardiomyopatie srdce.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023