Kolegium děkana

Funkční období: od 1. února 2018 do 31. ledna 2022.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
e-mail: @email

 

Proděkani

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
proděkan pro personální problematiku
tel.: 224434800
e-mail: @email

 
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
proděkanka pro studium klinických oborů
tel.: 224432056
e-mail: @email

 
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
proděkan pro specializační vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
tel.: 224432852
e-mail: @email

 
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
proděkan pro studium a akademické kvalifikace
tel.: 224435600
e-mail: @email

 
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a investice
tel.: 224439201
e-mail: @email

 
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
tel.: 224436580
e-mail: @email

 
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
tel.: 224436800
e-mail: @email

 
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
proděkanka pro doktorské studium a zahraniční záležitosti
tel.: 224432292
e-mail: @email

 

 

Další členové kolegia

PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
člen kolegia děkana pro nelékařské studijní programy
tel.:
e-mail: @email

 
Mgr. Petra Fabingerová
členka kolegia děkana
koordinátorka mezinárodních studentů
tel.: 224435815
e-mail: @email

 
MUDr. Martin Holcát, MBA
zástupce FN Motol

 
Mgr. Jana Šmejcká
členka kolegia děkana
tajemnice fakulty
tel.: 224435802
e-mail: @email

 
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
stálý host kolegia děkana za akademický senát
e-mail: @email
Vytvořeno: 30. 1. 2014 / Upraveno: 16. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová