Kolegium děkana

Funkční období: od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.

Děkan

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan 2. lékařské fakulty UK
224 434 800
@email

Proděkani 

prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

proděkan pro studium
224 435 601
@email

Průh

doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

proděkanka pro studium klinických předmětů a pro zahraniční záležitosti
224 432 292
@email

Kalina

prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum
224 436 487
@email

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

proděkan pro rozvoj
224 439 201
@email

Havlas

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání
224 432 852
@email

kachl

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení a pro studium v anglickém jazyce

257 296 231
@email

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

proděkan pro personální záležitosti
224 436 800
@email

doc. Alena Kobesová

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

proděkanka pro studium fyzioterapie a pro doktorské studium
224 439 264
@email

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy
224 433 076
@email

​​​

PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA

proděkan pro studium ošetřovatelství a pro akreditace
224 435 886
@email

Další členové kolegia

​​​

Mgr. Jana Šmejcká

tajemnice fakulty
224 435 802
@email

Mgr. Petra Fabingerová

koordinátorka pro studium v anglickém jazyce
224 435 815
@email

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

zástupce Fakultní nemocnice v Motole

Stálí hosté

troj​​

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

zástupce akademického senátu 2. LF UK
@email

veselý

MUDr. Viktor Veselý

zástupce studentské komory akademického senátu 2. LF UK
@email

Poslední aktualizace: 4. 4. 2024 / Mgr. Marie Hejlová