Zahraniční mobilita

Studium v zahraničí je nejlepší způsob, jak si rozšířit vzdělání a zároveň kulturní horizont, včetně jazykových znalostí.

2. lékařská fakulta nabízí studentům širokou škálu možností zahraničního studia, výzkumu, praktického výcviku, možnost účasti na humanitárních misích a další formy zahraničních aktivit.

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení zahraničních záležitostí

Aktuality zahraničí


Stáže a výměnné programy

Přehled

Buddy program

na 2. lékařské


Fond
interna-
cionalizace

Fond mobility

POINT

stipendia UK

Aliance 4EU+