Adresář

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Irena Adkins, Ph.D. Ústav imunologie 224435961
MUDr. Radka Adlová Kardiologická klinika 224434961
MUDr. David Alan Kardiologická klinika 224434952
Meritxell Alberich-Jorda, M.Sc., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436580
Natividad Alquezar Artieda Klinika dětské hematologie a onkologie 224436524
prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc. Ústav farmakologie 257296451
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266082702
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky 257296360
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. Neurologická klinika 224436801
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Ústav neurověd 241062050
Mgr. Petr Andreas, Ph.D. Oddělení pro web a média 224435851
Mgr. Jana Andresová Sekretariát děkanátu
Ing. Milena Antušková Ústav lékařské mikrobiologie 224435387
JUDr. Iveta Aubrechtová Sekretariát děkanátu 224435826
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Urologická klinika 224434800
Mgr. Lenka Babková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439272
Růžena Báčová Ústav farmakologie 257296451
Mgr. Marina Bakardjieva Klinika dětské hematologie a onkologie
Mgr. Violeta Bakardjieva - Mihaylova Klinika dětské hematologie a onkologie 224436524
MUDr. Jan Balko Ústav patologie a molekulární medicíny 224435624
Martin Balšánek Oddělení informačních systémů 224439123
MUDr. Alena Baňasová, Ph.D. Ústav fyziologie 257296403
Ing. Michaela Banszelová Ústav anatomie 224965780
MUDr. Jana Bartošová Pediatrická klinika 224432253
MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Pneumologická klinika 224436601
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA Ústav imunologie 224435960
MUDr. Stanislav Batko Onkologická klinika
MUDr. Eliška Bébrová Ústav lékařské mikrobiologie 224435371
Vladimíra Bedřichová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436521
MDDr. Martina Bejdová Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433171
doc. MUDr. František Bělina, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973202917
MUDr. Anežka Bělohlávková Klinika dětské neurologie 224433380
Zuzana Bendová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224425402
RNDr. Šárka Bendová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296152
Helena Bendová Pediatrická klinika 224432001
MUDr. Barbora Beňová Klinika dětské neurologie 224433380
MUDr. Michal Beran, Ph.D. Ústav soudního lékařství 266083434
Mgr. Martin Bezdíčka Pediatrická klinika 224432026
Michaela Bezrouková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432801
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224438251
Mgr. Gabriela Biswasová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436413
Blanka Bit Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 224432501
Mgr. Petr Bitnar Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439247
doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. Ústav farmakologie 257296451
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. Pediatrická klinika 224432056
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. Dětská psychiatrická klinika 224433401
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266082712
Simona Böhmová Ústav biologie a lékařské genetiky
Mgr. Marcel Bochin Ústav neurověd 257296423
prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Neurologická klinika 224436801

Stránky