Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Irena Adkins, Ph.D. Ústav imunologie 224435961
MUDr. Theodor Adla Klinika zobrazovacích metod
MUDr. Radka Adlová Kardiologická klinika 224434961
MUDr. Azzat Al-Redouan Ústav anatomie 257296232
MUDr. David Alan Kardiologická klinika 224434952
Meritxell Alberich-Jorda, M.Sc., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436580
Natividad Alquezar Artieda Klinika dětské hematologie a onkologie 224436524
prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc. Ústav farmakologie 257296451
MUDr. Anne Tharindi Shenali Dias Amaratunga Pediatrická klinika 224432089
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266082702
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky 257296360
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. Neurologická klinika 224436801
prof. Rostislav Andel, Ph.D. Neurologická klinika
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Ústav neurověd 241062050
Mgr. Petr Andreas, Ph.D. Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224435851
Francesco Angelucci, Ph.D. Neurologická klinika
Ing. Milena Antušková Ústav lékařské mikrobiologie 224435387
JUDr. Iveta Aubrechtová Sekretariát děkanátu 224435812
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Urologická klinika 224434800
Mgr. Lenka Babková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439272
Mgr. Marina Bakardjieva Klinika dětské hematologie a onkologie
MUDr. Jan Balko Ústav patologie a molekulární medicíny 224435624
Martin Balšánek Oddělení informačních systémů 224439123
MUDr. Alena Baňasová, Ph.D. Ústav fyziologie 257296403
MUDr. Jana Bartošová Pediatrická klinika 224432253
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Pneumologická klinika 224436601
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA Ústav imunologie 224435960
Ing. Dana Basařová Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 224435862
MUDr. Stanislav Batko Onkologická klinika
MUDr. Eliška Bébrová Ústav lékařské mikrobiologie 224435371
MUDr. Richard Becke Ústav histologie a embryologie 257296250
Vladimíra Bedřichová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436521
MDDr. Martina Bejdová Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433171
doc. MUDr. František Bělina, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973202917
MUDr. Anežka Bělohlávková Klinika dětské neurologie 224433380
Helena Bendová Pediatrická klinika 224432001
Zuzana Bendová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224425402
RNDr. Šárka Bendová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296152
MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433380
MUDr. Michal Beran, Ph.D. Ústav soudního lékařství 266083434
Martina Bernáth, DiS. Ústav biologie a lékařské genetiky
Mgr. Martin Bezdíčka Pediatrická klinika 224432026
Michaela Bezrouková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432801
MUDr. Matěj Bílek Ústav biologie a lékařské genetiky
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224438251
Blanka Bit Klinika ušní, nosní a krční 224432601
PhDr. Petr Bitnar Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439247
MUDr. Martin Bláha Interní klinika
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. Pediatrická klinika 224432056
MUDr. Alžběta Blanková Ústav histologie a embryologie 257296251

Stránky