Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu). Každého zaměstnance zobrazujeme pouze jednou, a to u pracoviště, kde má největší úvazek (kmenový zaměstnanec).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Dagmar Adamíková Ústav farmakologie 257296452 Email
Mgr. Irena Adkins, Ph.D. Ústav imunologie 224435961 Email
MUDr. Radka Adlová Kardiologická klinika 224434961 Email
MUDr. Azzat Al-Redouan Ústav anatomie 257296232 Email
Fatemeh AlaeiFaradonbeh, M.Sc., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. David Alan Kardiologická klinika 224434952 Email
Meritxell Alberich Jorda, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436580 Email
MUDr. Anne Tharindi Shenali Dias Amaratunga, Ph.D. Pediatrická klinika 224432089 Email
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266082702 Email
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky 257296350 Email
Ing. Zuzana Amlerová Ústav neurověd Email
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. Neurologická klinika 224436801 Email
prof. Rostislav Andel, Ph.D. Neurologická klinika
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Ústav neurověd 241062050 Email
Mgr. Petr Andreas, Ph.D. Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224435851 Email
Francesco Angelucci, Ph.D. Neurologická klinika Email
Ing. Milena Antušková Ústav lékařské mikrobiologie 224435387 Email
JUDr. Iveta Aubrechtová Právní a projektové oddělení 224435812 Email
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Urologická klinika 224434800 Email
Mgr. Lenka Babková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439272 Email
Mgr. Marina Bakardjieva Klinika dětské hematologie a onkologie 224436487 Email
Mgr. Violeta Bakardjieva - Mihaylova, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436583 Email
MUDr. Jan Balko, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 224435624 Email
MUDr. Zuzana Balogová Klinika ušní, nosní a krční Email
Martin Balšánek Oddělení informačních systémů 224439123 Email
MUDr. Jana Bartošová Pediatrická klinika 224432253 Email
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Pneumologická klinika 224436601 Email
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Ústav imunologie 224435960 Email
Ing. Dana Basařová Oddělení zahraničních záležitostí 224435862 Email
MUDr. Stanislav Batko Onkologická klinika 224434749
Ivana Baudischová Správa budov 257296115 Email
Mgr. Daniela Baumgartnerová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
MUDr. Eliška Bébrová Ústav lékařské mikrobiologie 224435371 Email
MDDr. Martina Bejdová Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433171 Email
MUDr. Miroslav Belbl Ústav patologické fyziologie Email
doc. MUDr. František Bělina, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973202917 Email
MUDr. Anežka Bělohlávková, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224433380 Email
MUDr. Robert Bém, MHA, Ph.D. Geriatrická interní klinika Email
Bc. Lenka Bendová Klinika dětské hematologie a onkologie Email
Jitka Bendová Personální a mzdové oddělení 224435825 Email
Zuzana Bendová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224425402 Email
RNDr. Šárka Bendová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296152 Email
doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 224432501 Email
Mgr. Iva Benešová Ústav imunologie Email
Zdenka Benešová Centrum celoživotního vzdělávání Email
Mgr. Martin Bezdíčka, Ph.D. Pediatrická klinika 257296763 Email
Michaela Bezrouková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432801 Email
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224438251 Email
Lucie Bínová Ústav patologické fyziologie Email
Blanka Bit Klinika ušní, nosní a krční 224432601 Email