Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Chirurgická léčba kardiovaskulárních chorob u dospělých. Kardiochirurgie je zaměřena především na léčbu ischemické choroby srdeční a jejích komplikací, degenerativní vady srdečních chlopní a chirurgickou léčbu vrozených srdečních vad u dospělých. Cévní chirurgie se věnuje nemocným s kombinovaným onemocněním kardiovaskulárního systému. Klinika zajišťuje po kardiochirurgické stránce mimotělní oběh a program transplantace plic, který realizuje III. chirurgická klinika a Transplantační centrum.
Vědecko–výzkumná činnost je zaměřena na léčbu ischemické choroby srdeční, perioperační ochranu myokardu, na náhradu a plastiky srdečních chlopní, řešení výdutí hrudní aorty a vrozených srdečních vad v dospělosti.

Poslední aktualizace: 23. 12. 2023