Pracoviště děkanátu

Organizační schéma děkanátu

Organizační schéma fakulty
 

Děkan fakulty, tajemnice fakulty
děkan fakulty  
tajemnice fakulty 22443 5802, 5803

 

Sekretariát děkanátu
funkce jméno (e-mail) telefon
asistentka děkana 22443 5800, 5801
sekretářka děkanátu 22443 5802, 5803
právník fakulty 22443 5812
elektronická spisová služba 22443 5890 
rozmnožovna a podatelna 22443 5827
Studijní oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5830
I.–III. ročník Všeobecné lékařství, bakalářské studium: Všeobecná sestraI.–III. ročník Všeobecné lékařství, bakalářské studium: Všeobecná sestra 22443 5831
IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství, bakalářské studium: Fyzioterapie, navazující magisterské studium: Fyzioterapie 22443 5835
referentka pro studium v anglickém jazyce 22443 5833
referentka pro Univerzitu třetího věku 22443 5827
správa SIS

22443 5870

Úřední hodiny

Pondělí   13–15
Úterý 10–12 13–15
Středa    
Čtvrtek 10–12 13–15
Pátek 10–12  

Úřední hodiny proděkanky pro studium klinických oborů
na základě oznámení na Studijním oddělení
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
Středa od 13.00

Úřední hodiny proděkana pro studium teoretických a preklinických oborů
na základě oznámení na Studijním oddělení
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
Pondělí od 13.00

Coordinator for International Students
Mgr. Petra Fabingerová

The coordinator is ready to help international students with their everyday or special needs other than specific study-related issues. If you need any assistance, help or support, please send an e-mail (), in which you can request an appointment.

Oddělení pro vědu a výzkum
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5828
grantové projekty 22443 5839
grantové projekty 22443 5829
projekty OP VVV 22443 5858
transfer technologií

22443 5818

Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5845
referentka pro Ph.D. studium 22443 5836
Erasmus a mobilita studentů a zaměstnanců 22443 5810
Erasmus

 
Personální a mzdové oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5825
personalistka, mzdová účetní 22443 5811
personalistka, mzdová účetní 22443 5832
personalistka, mzdová účetní 22443 5863
podpora vědecké rady, personální administrativa 22443 5850
Příslušnost zaměstnanců k referentkám Personálního a mzdového oddělení podle pracovišť
kód pracoviště PaM
311 Ústav farmakologie Šobrová
312 Ústav patologické fyziologie Šobrová
320 Ústav anatomie Žilinová
321 Ústav patologie a molekulární medicíny Žilinová
322 Ústav soudního lékařství Šobrová
323 Ústav lékařské mikrobiologie Kotková
341 Interní klinika Kotková
342 Ústav ošetřovatelství Kotková
343 Klinika kardiovaskulární chirurgie Šobrová
344 Kardiologická klinika Žilinová
345 Dětské kardiocentrum Klobková
350 Pediatrická klinika Žilinová
352 Ústav lékařské chemie a klinické biochemie Kotková
370 Chirurgická klinika ÚVN Šobrová
371 Chirurgická klinika Žilinová
372 Urologická klinika Kotková
380 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Šobrová
381 Klinika dětské chirurgie Žilinová
382 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Žilinová
383 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Šobrová
390 Gynekologicko-porodnická klinika Kotková
411 Klinika ušní, nosní a krční Šobrová
412 Oční klinika dětí a dospělých Šobrová
413 Stomatologická klinika dětí a dospělých Žilinová
421 Klinika infekčních nemocí Žilinová
422 Dermatovenerologická klinika Kotková
432 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Šobrová
441 Klinika dětské neurologie Kotková
442 Neurologická klinika Šobrová
443 Dětská psychiatrická klinika Žilinová
461 Klinika zobrazovacích metod Žilinová
462 Klinika dětské hematologie a onkologie Klobková
463 Onkologická klinika Žilinová
471 Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství Kotková
472 Ústav epidemiologie Žilinová
510 Ústav tělesné výchovy Kotková
610 Ústav neurověd Šobrová
710 Ústav fyziologie Kotková
711 Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny Žilinová
714 Ústav biofyziky Kotková
715 Ústav histologie a embryologie Žilinová
716 Ústav biologie a lékařské genetiky Šobrová
722 Ústav imunologie Žilinová
760 Ústav vědeckých informací Šobrová
810 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie Kotková
820 Pneumologická klinika Šobrová
821 Ústav jazyků Kotková
822 Výukové pracoviště praktického lékařství Klobková
831 Centrum bioinformatiky Klobková
845 Oddělení informačních systémů Klobková
850 Správa budov Klobková
920 Děkanát Klobková
972 Specializační vzdělávání Klobková
Ekonomické oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5821
hlavní účetní 22443 5822 5822,
778 111 202
veřejné zakázky a registr smluv 22443 5826
účetní 22443 5804
účetní 22443 5822
likvidace faktur 22443 5838
správa majetku 22443 5823
pokladní 22443 5824
Pokladna – úřední hodiny
Pondělí zavřeno
Úterý 10–12
Středa zavřeno
Čtvrtek 10–12
Pátek zavřeno
Oddělení komunikace a vnějších vztahů
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5929
editor webových stránek 22443 5851
fotograf, tisk posterů, kopírování 22443 5899
propagační grafika

22443 5895

Kde nás najdete

Oddělení komunikace a vnějších vztahů (obsahová redakce webu, tiskárny a fotoateliér) se nachází v pavilonu W (budově 10), 1. patro, na konci chodby.

Tisk a kopírování: rozsah a ceník služeb, úřední hodiny
 • Tisk a kopírování zajišťujeme po předchozí domluvě pouze od pondělí do čtvrtka v době od 8 do 15 h. Prosíme o zasílání zakázek alespoň jeden den před požadovaným vyzvednutím. U zakázek zaslaných v den požadovaného vyzvednutí nejsme schopni vždy garantovat včasné dokončení. Kontakt: Michal Hladík, tel. 22443 5899,
 • Tisk posterů zajišťujeme pouze z dodaných podkladů (pdf v podobě, v jaké má být poster vytištěn); od ledna 2018 nenabízíme grafické zpracování posterů. Při použití loga 2. lékařské fakulty laskavě věnujte pozornost pravidlům jednotného vizuálního stylu fakulty.
 • Ceník služeb, které poskytuje Oddělení komunikace a vnějších vztahů (bývalá Fotolaboratoř), je platný od 1. 1. 2018. Služby nabízíme studentům a zaměstnancům 2. lékařské fakulty a zaměstnancům FN Motol.
 • Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21 %. Pro bezhotovostní platby je třeba předem dodat fakturační údaje; pro 2. LF UK: jméno objednatele, název pracoviště, č. nákl. střediska a č. grantu; pro FN Motol: jméno objednatele, název pracoviště, č. nákl. střediska nebo č. grantu. Bez dodání těchto údajů budeme požadovat uhrazení zakázky v hotovosti.
Tisk posterů (max. šířka 106 cm) 690 Kč/m (fotopapír) 890 Kč/m(textilie)
Laminování A4 15 Kč A3 30 Kč
Kroužková kovová vazba
(vč. kroužků a přední a zadní strany)
do 50 listů 20 Kč/kus 50 a více listů 30 Kč/kus
Kopírování a tisk černobílý A4 2 Kč (jednostr.) 3 Kč (oboustr.)
  A3  4 Kč (jednostr.) 6 Kč (oboustr.)
Tisk barevný A4 10 Kč (jednostr.) 15 Kč (oboustr.)
  A3 20 Kč (jednostr.) 30 Kč (oboustr.)
Výroba vizitek
(libovolný počet kusů)
3 Kč/kus  
Schéma správy webu 2. lékařské fakulty
jméno (e-mail) funkce pracoviště telefon
 • editor hlavní stránky
 • správce uživatelů („odpovědných osob“) a jejich oprávnění
 • správce struktury stránek
Oddělení komunikace a vnějších vztahů, děkanát 2. LF UK 22443 5851
 • editor hlavní stránky
 • editor publikačního okénka
Oddělení komunikace a vnějších vztahů, děkanát 2. LF UK 22443 5929
 • překladatel a korektor anglické mutace webu
Ústav jazyků 2. LF UK 22443 5805
;
 • korektor aktualit, zápisů z jednání, oznámení na úřední desce a pracovišť
 • formuláře
 • správce struktury stránek
 • správa uživatelských identit ve fakultním Shibbolethu
 • správce fakultních aplikací
 • rozvrhy
 • docházka
 • úspěchy
 • burza knih
 • helpdesk
 • správa hesel
 • výukové materiály
 • specializační vzdělávání
Oddělení informačních systémů 2. LF UK a FN Motol 257 296 18

Další informace o správě webu naleznete po přihlášení zde.   

Oddělení investiční výstavby
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 25729 6670
investiční technik 25729 6110
investiční technik 25729 6110
Oddělení specializačního vzdělávání
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5855
referentka specializačního vzdělávání 22443 5856
referentka specializačního vzdělávání 22443 5857
referentka specializačního vzdělávání 22443 5857
Oddělení technické podpory
funkce jméno (e-mail) telefon
  dispečink VS 22443 9131
  HOTLINE – posluchárny Motol 774 151 098
vedoucí 22443 5859
technik 22443 5893
technik 22443 5834
Kde nás najdete

 

 

Vydáno: 27. 11. 2014 / Poslední aktualizace: 8. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.