Pracoviště děkanátu

Organizační schéma děkanátu (pdf, 100 kB)

Organizační schéma fakulty
 

Děkan fakulty, tajemnice fakulty
děkan fakulty prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.  
tajemnice fakulty Mgr. Jana Šmejcká 22443 5802, 5803

 

Sekretariát děkanátu
funkce jméno (e-mail) telefon
asistentka děkana Bc. Marie Hejlová 22443 5800, 5801
sekretářka děkanátu Pavla Svobodová 22443 5802, 5803
elektronická spisová služba RNDr. Renata Eisenhammerová 22443 5890
podatelna Jitka Štulíková 22443 5827
řidič, zásobovač Jaroslav Láska 257 296 116
22443 5802, 5803
Právní a projektové oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.  
právník fakulty JUDr. Iveta Aubrechtová 22443 5812
veřejné zakázky Drahomíra Moravcová 22443 5826
projektové řízení Kateřina Koubková 22443 5862
Studijní oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Hedvika Hubáčková 22443 5830
I.–III. ročník Všeobecné lékařství   22443 5831
IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství Andrea Komarová 22443 5835
I.–III. ročník Všeobecné lékařství – anglická paralelka Věra Hall 22443 5833
IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství – anglická paralelka Stanislava Palowska 22443 5810
I.–III. ročník Bc. Fyzioterapie, I.–III. ročník Bc. Všeobecné ošetřovatelství, I.–III. ročník Bc. Pediatrické ošetřovatelství, I.–III. ročník Bc. Radiologická asistence, I.–II. ročník NMgr. Aplikovaná fyzioterapie Jana Ocelková, DiS. 22443 5864
referentka pro Univerzitu třetího věku Jitka Štulíková 22443 5827
správa SIS Lenka Kostohryzová 22443 5870

Úřední hodiny (do odvolání stanoveny následovně:)

Od 1. června do 9. září 2022

bude Studijní odd. otevřeno v těchto termínech.

Celoroční provoz
Pondělí   13–15
Úterý 10–12 13–15
Středa    
Čtvrtek 10–12 13–15
Oddělení pro vědu a výzkum
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Ing. Renáta Bourahi 22443 5828
projekty OP VVV Mgr. Lucie Týfová 22443 5858
grantové projekty Kristýna Beldová

22443 5839

grantové projekty Mgr. Gabriela Skorková 22443 5818
grantové projekty Bc. Eva Švehlová 22443 5829
grantové projekty Ing. Marcela Janáčová 22443 5869
grantové projekty Mgr. Anna Haladová 22443 5877
Oddělení Ph.D. studia
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí PhDr. Marta Hrušková 22443 5845
referentka pro Ph.D. studium ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D. 22443 5836
Oddělení zahraničních záležitostí
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Ing. Pavla Byrne 22443 5862
Erasmus Ing. Dana Basařová 22443 5862
Personální a mzdové oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Jitka Bendová 22443 5825
hlavní mzdová účetní
personalistka, mzdová účetní
Ing. Simona Schiller 22443 5865
personalistka, mzdová účetní Svetlana Horáková 22443 5832
personalistka, mzdová účetní Karolína Šobrová 22443 5863
personalistka, mzdová účetní Bc. Ivana Hajníková, Dis. 22443 5811
organizačně-administrativní pracovnice Regina Sloupová 22443 5832
podpora vědecké rady, personální administrativa Zuzana Slušná 22443 5850
Úřední hodiny
Pondělí 9–12 13–15
Úterý 9–12 13–15
Středa    
Čtvrtek 9–12 13–15
Pátek 9–12  
Příslušnost zaměstnanců k referentům Personálního a mzdového oddělení podle pracovišť
kód pracoviště PaM
311 Ústav farmakologie Šobrová
312 Ústav patologické fyziologie Šobrová
320 Ústav anatomie Hajníková
321 Ústav patologie a molekulární medicíny Hajníková
322 Ústav soudního lékařství Šobrová
323 Ústav lékařské mikrobiologie Schiller
341 Interní klinika Hajníková
342 Ústav ošetřovatelství Schiller
343 Klinika kardiovaskulární chirurgie Šobrová
344 Kardiologická klinika Šobrová
345 Dětské kardiocentrum Šobrová
346 Geriatrická klinika Šobrová
350 Pediatrická klinika Hajníková
352 Ústav lékařské chemie a klinické biochemie Schiller
370 Chirurgická klinika ÚVN Schiller
371 Chirurgická klinika Hajníková
372 Urologická klinika Hajníková
380 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Šobrová
381 Klinika dětské chirurgie Hajníková
382 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Hajníková
383 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Šobrová
390 Gynekologicko-porodnická klinika Schiller
411 Klinika ušní, nosní a krční Šobrová
412 Oční klinika dětí a dospělých Šobrová
413 Stomatologická klinika dětí a dospělých Hajníková
421 Klinika infekčních nemocí FNB Hajníková
423 Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FNM Hajníková
422 Dermatovenerologická klinika Schiller
432 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Šobrová
441 Klinika dětské neurologie Schiller
442 Neurologická klinika Šobrová
443 Dětská psychiatrická klinika Hajníková
461 Klinika zobrazovacích metod Hajníková
462 Klinika dětské hematologie a onkologie Schiller
463 Onkologická klinika Hajníková
471 Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství Schiller
472 Ústav epidemiologie Hajníková
510 Ústav tělesné výchovy Šobrová
610 Ústav neurověd Šobrová
710 Ústav fyziologie Šobrová
711 Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny Hajníková
714 Ústav biofyziky Schiller
715 Ústav histologie a embryologie Hajníková
716 Ústav biologie a lékařské genetiky Šobrová
722 Ústav imunologie Hajníková
760 Ústav vědeckých informací Šobrová
810 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie Hajníková
820 Pneumologická klinika Šobrová
821 Ústav jazyků Šobrová
822 Výukové pracoviště praktického lékařství Schiller
831 Centrum bioinformatiky Schiller
845 Oddělení informačních systémů Schiller
850 Správa budov Schiller
920 Děkanát Schiller
972 Specializační vzdělávání Schiller
Ekonomické oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Ing. Rita Zdrubecká 22443 5821
hlavní účetní Ing. Michaela Lukšanová 22443 5822,
778 111 202
účetní Ing. Jana Malhocká  22443 5822
účetní Bc. Pavlína Pucholtová, DiS. 22443 5823
účetní Ing. Lucie Rosáková 22443 5804
likvidace faktur Jana Maxmiliánová 22443 5838
správa majetku

Blanka Šebestová

22443 5823
Pokladna – úřední hodiny
Pondělí zavřeno
Úterý 10–12
Středa zavřeno
Čtvrtek 10–12
Pátek zavřeno
Otevírací doba „pop-up“ obchodu a prodej fakultních plášťů a triček

od 14. února 2023

úterý 13.00—15.00

bývalá budova Ústavu jazyků

 • Platit lze pouze platební kartou
 • Vydáváme rovněž ochranné pomůcky
 • Tričko bílé s límečkem pánské i dámské (vel. S až XL) ... 240 Kč
 • Plášt pánský i dámský (vel. XS až XXL) ... 600 Kč
 • Tričko šedé pánské i dámské (vel. S až XL) ... 390 Kč

 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Ivana Jurčišinová 22443 5929
referentka PR Bc. Kamila Horváthová, DiS. 771 273 155
editor webových stránek Mgr. Petr Andreas, Ph.D.

22443 5851

702 209 740

propagační grafika BcA. Linda Kriegerbecková

774 250 276

kontakt pro média, PR konzultantka, sociální sítě MgA. Kristýna Kolovratová  
PR a editorka webových stránek

Mgr. Stanislava Lindenthalová

728 760 699
 
Tisk a kopírování: rozsah a ceník služeb
 • Dodavatelem tisku 2. lékařské fakulty je Copy General. Služby budou poskytovány v rozsahu podle nabídky na webu firmy.
 • Objednávky zasílejte Kamile Horváthové na @email, tel. 771 273 155.
 • Zakázky budou dodávány ve lhůtách:
  • jednoduché tiskoviny: nejdéle 72 hodin (standardem bývá 48 hodin);
  • středně náročné tiskoviny (objemem nebo náročnější vazba): 5 pracovních dnů;
  • náročné tiskoviny (velký náklad, složitější zpracování, ruční kompletace atd.): až 10 pracovních dnů.
 • Ceník je zde.
Schéma správy webu 2. lékařské fakulty
jméno (e-mail) funkce pracoviště telefon
Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
 • editor hlavní stránky
 • správce uživatelských oprávnění
 • správce struktury stránek
Oddělení komunikace a vnějších vztahů, děkanát 2. LF UK 22443 5851
Mgr. Stanislava Lindenthalová
 • editorka-korektorka aktualit, zápisů z jednání, oznámení na úřední desce a pracovišť
Oddělení komunikace a vnějších vztahů, děkanát 2. LF UK 728 760 699
Artem Skliar; @email
 • formuláře
 • správce struktury stránek pracovišť
 • správce fakultních aplikací
 • specializační vzdělávání
Oddělení informačních systémů 2. LF UK a FN Motol 778 962 174
Oddělení investiční výstavby
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Bc. Jan Jirsa, DiS. 25729 6670
administrativní a technický pracovník Jaroslava Žáčková 25729 6696
projektový manažer MFB Ing. Jan Dvořák 25729 6671
Oddělení specializačního vzdělávání
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí Lucie Hanušková, MBA 22443 5856
referentka specializačního vzdělávání Mgr. Radka Sálusová 22443 5855
referentka specializačního vzdělávání Ivana Strnadová 22443 5857
referentka specializačního vzdělávání Martina Bonaventurová 22443 5867
Oddělení technické podpory
funkce jméno (e-mail) telefon
  HelpDesk - nový požadavek  
  HOTLINE – posluchárny Motol 774 151 098
vedoucí Zdeněk Procházka 22443 5859
technik Filip Linx 22443 5893
technik Václav Greňo 22443 5895
technik Petr Kostohryz 22443 5834
technik Daniel Spálenka 25729 6182
 •  
Kde nás najdete

Poslední aktualizace: 27. 3. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.