Vědecká rada

Kontakty

děkanát, sekretariát děkana

224 435 801

224 435 820

děkanát, Personální a mzdové oddělení

224 435 850

224 435 820

 
Seznam a kontakty členů vědecké rady 2. lékařské fakulty UK

pro funkční období 2022–2026

Předseda: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Poslední aktualizace: 11. 5. 2023 / Zuzana Slušná