Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště

 • Akutní stavy v neurologii – cerebrovaskulární program, neurologická JIP
 • Degenerativní onemocnění nervového systému, extrapyramidová onemocnění
 • Demyelinizační a zánětlivá onemocnění nervového systému, RS Centrum, likvorologický program
 • Epileptologický program, Video-EEG monitorace, epileptochirurgie
 • Choroby nervově-svalového aparátu
 • Infekční a parainfekční onemocnění nervového systému
 • Kognitivní a mnestické poruchy
 • Migréna, bolesti hlavy; myoskeletální medicína, bolesti zad a pohybového systému
 • Neurogenetický program, CMT HSMN, SCA
 • Poruchy rovnováhy, závrati, neurootologie, oftalmologie, vestibulologie, včetně vestibulární rehabilitace
 • Neurofyziologie – EMG, EP. ENG, posturografie, evokované potenciály
 • Psychosomatická medicína a klinická psychologie v neurologii

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol pokračuje v tradici neurologického oddělení FN Motol, založeného koncem padesátých let minulého století.

U zrodu motolské neurologie stál MUDr. F. Hanzal, tehdy docent Hennerovy neurologické kliniky, který od r. 1953 zajišťoval jako neurologický konziliář veškerou neurologickou péči pro městskou nemocnici v Motole.

V roce 1957 bylo založeno v motolské nemocnici neurologické oddělení, o jehož zdárný vývoj se v počátcích významně zasloužili dva mladí neurologové MUDr. S. Káš a MUDr. J. Orzságh.

Primářem oddělení, jež se mělo vyvíjet do podoby klinického pracoviště, byl v šedesátých letech prof. MUDr. K. Mathon, kultivovaný a velice vzdělaný neurolog, vyznávající tradice pařížské neurologické školy, který byl vedle doc. MUDr. F. Hanzala dalším ze slavných českých neurologů, kteří významně přispěli k rozvoji v té době nejmladšího pražského neurologického oddělení.

Po Mathonově náhlém úmrtí se počátkem 70. let do Motola vrátil prof. MUDr. F. Hanzal, nyní již uznávaný odborník na problematiku neuroinfekcí a vyšetření mozkomíšního moku. Protože však prof. Hanzal nesplňoval kádrové podmínky pro jmenování přednostou kliniky, bylo jeho působení v Motole nakonec kratší, než si původně představoval on sám i většina jeho spolupracovníků, která si ho velmi vážila V roce 1976 byl nucen odejít a přijal místo přednosty Neurologické kliniky ILFu v Krči.

Vedení oddělení, které se záhy po výměně přednostů stalo klinikou Fakulty dětského lékařství, se ujala doc. MUDr. H. Krejčová, DrSc., která kliniku vedla od r. 1976 až do konce roku 1992. Věnovala se zejména rozvoji vestibulologických a elektrofyziologických laboratoří a výzkumu poruch rovnováhy na evropské úrovni. Doc. Krejčová dokázala využít své angažovanosti politické a vlivu v odborné společnosti, a to jí umožnilo prezentovat výsledky výzkumu i v době, kdy řada vynikajících odborníků nemohla cestovat do zahraničí.

Od roku 1993 do listopadu 2012 byl přednostou kliniky prof. MUDr. M. Bojar, CSc. Se svými spolupracovníky rozvíjel nejlepší tradice české a slovenské neurologické školy, zejména v oblasti péče o pacienty se zánětlivým postižením nervového systému.

Od listopadu 2012 dosud je přednostou prof. MUDr. P. Marusič, Ph.D.

Klinika v současné době slouží jako superkonziliární pracoviště pro poruchy rovnováhy, záchvatová onemocnění, neurodegenerativní a hereditární choroby CNS, neuroinfekce, zánětlivá a demyelinizační onemocnění, vaskulární onemocnění CNS. Diagnostika neuromuskulárních onemocnění (hereditární sensomotorické neuropatie, amyotrofická laterální skleróza, spinocerebelární ataxie) je rozvíjena v rámci neurogenetického programu ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie a Ústavem genetiky. Epileptologický program, využívající video-EEGH monitorovací jednotky, je rozvíjen ve spolupráci s dětskými neurology a dalšími spolupracujícími pracovišti Univerzity Karlovy. Klinika zajišťuje dlouhodobé sledování a léčení dospělých pacientů, kteří byli v dětském a dorostovém věku léčeni a sledováni na dětské neurologické klinice a dalších klinikách dětské části FN Motol.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol dnes také představuje pregraduální výukovou a klinickou základnu pro výuku magisterského programu neurologie pro studenty 2. LF UK. V rámci bakalářského studijního programu se pedagogové a zaměstnanci spolupodílí na výuce fyzioterapeutů v rámci studijních programů 2. LF UK.

Poslední aktualizace: 4. 3. 2024