Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK

Zaměření pracoviště:
 
Ústav je tvořen samostatnými pracovišti veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství. Odborné zaměřují Ústavu zahrnuje následující oblasti - specifické potřeby populace a sociální legislativa, systémy zdravotní a sociální péče, primární prevence chorob hromadného výskytu neinfekční povahy a medicínské právo.

Součástí pracoviště je Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol.

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024