Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK

Zaměření pracoviště:
 
Ústav je tvořen samostatnými pracovišti veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství. Zaměření na problematiku hendikepu, zdravotní a sociální legislativu, systémy zdravotní a sociální péče, primární prevenci chorob hromadného výskytu neinfekční povahy. Součástí pracoviště je Centrum úrazové prevence a Poradna pro odvykání kouření.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 12. 10. 2021