Odborné praxe

Seznam nemocnic a zdravotnických zařízení, se kterými 2. lékařská fakulta spolupracuje
Nemocnice, se kterými má 2. LF podepsanou rámcovou smlouvu nebo memorandum o spolupráci
Název zařízení a adresa postup

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2

150 30  Praha 5

Student se nejprve domluví na příslušném oddělení Nemocnice Na Homolce a pak kontaktuje Oddělení vzdělávání. Poté student nahlásí své stud. referentce termín a zaměření praxe a referentka pošle potvrzující email do Nemocnice Na Homolce na @email.

Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8

110 00  Praha 1

Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Na Františku, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice Na Františku.

Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2

180 81  Praha 8

Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Na Bulovce a jde na jejich Vzdělávací oddělení. Potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme několik dodatků ke smlouvě, které si student potom u nás vyzvedne, podepíše a doručí do Nemocnice Na Bulovce.

Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800

142 00  Praha 4 – Krč

Student se domluví na příslušném oddělení Thomayerovy nemocnice a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Na požádání studenta vyhotovujeme Dodatek k rámcové smlouvě, běžně není potřeba.

Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548

272 59  Kladno

Student se domluví na příslušném oddělení Oblastní nemocnice Kladno, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Oblastní nemocnice Kladno.
Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54 370 87  České Budějovice
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice České Budějovice, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice České Budějovice.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321

738 18  Frýdek-Místek

Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice ve Frýdku-Místku.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Tř. V. Klementa 147 293 50  Mladá Boleslav
Student se domluví na příslušném oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Oblastní nemocncie Mladá Boleslav.

Nemocnice Strakonice, a. s.
Radomyšlská 336

386 01  Strakonice

Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Strakonice, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice Strakonice.

Clinicum, a. s.,
Nemocnice s poliklinikou Vysočany
Sokolovská 304

190 00  Praha 9

Student se domluví na příslušném oddělení Clinicum, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice Clinicum.

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
17. listopadu 1790

708 52  Ostrava – Poruba

Student se domluví na příslušném oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Oni nám potom zasílají svůj Dodatek ke smlouvě, informace týkající se studenta i jeho praxe. Podepsaný dodatek potom my posíláme do FNsP Ostrava.

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 20

728 80  Ostrava

Student se domluví na příslušném oddělení Městské nemocnice Ostrava, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich Přihlášku na odbornou praxi studentů. Tento dokument si student potom vyzvedne, vyplní a podepíše ještě Potvrzení o poučení o mlčenlivosti a vše doručí do Městské nemocnice Ostrava.
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Jánského 11; 669 02  Znojmo
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Znojmo a je vše hotovo.

Fakultní nemocnice Motol
V Úvalu 84

150 06  Praha 5

Student se domluví na příslušném oddělení FN Motol a pokud je to společné pracoviště FN Motol a 2. LF UK, je vše hotovo. Pokud by se ovšem nejednalo o společné pracoviště, musí student kontaktovat Vzdělávací odděleni FN Motol a splnit jejich podmínky pro umožnění stáže.

Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
T. G. Masaryka 415

362 51  Jáchymov

Student se domluví na příslušném oddělení Léčebných lázní Jáchymov, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Léčebných lázní Jáchymov.
Nemos Sokolov, s. r. o.
Za Císařským mlýnem 1115/2; 170 00  Praha 7
Pracoviště: Nemocnice Sokolov, Slovenská 545; 356 01  Sokolov
Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.
Masarykova Nemocnice PRIVAMED, s. r. o.
Kotíkovská 927/19; 323 00  Plzeň
Pracoviště: Dukelských hrdinů 200; 269 01  Rakovník
Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Purkyňova 446

547 01  Náchod

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě. Pod Oblastní nemocnici Náchod spadají také nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Broumov, Jaroměř a Nové Město nad Metují.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s.

Purkyňova 1849

470 01  Česká Lípa

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Nemocnice Třebíč, p. o.

Purkyňovo nám. 133/2

674 01  Třebíč

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.

nám. Svobody 272
542 25  Janské Lázně

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2

128 00  Praha 2

Student se domluví na příslušném oddělení VFN a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Poté student nahlásí své stud. referentce termín a zaměření praxe a referentka pošle potvrzující email do VFN na @email.

Mělnická zdravotní, a. s.
Pražská 528/29

276 01 Mělník

Student se domluví na příslušném oddělení nemocnice a 1 měsíc před plánovaným začátkem praxe doručí student na stud. odd. fakulty 2 výtisky vyplněné Žádosti o zabezpečení odborné praxe, fakulta je potvrdí a student je doručí zpět do nemocnice.

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Kyjevská 44

532 03  Pardubice

Student odevzdá vyplněný formulář k zabezpečení praxe (web nemocnice) potvrzený a schválený vedoucím pracovníkem příslušného pracoviště / náměstkyní ošetřovatelské péče, s určeným školitelem a termínem praxe na úsek personálního ředitele / náměstkyni ošetřovatelské péče v příslušné nemocnici NPK. V den nástupu na praxi si student formulář vyzvedne na úseku personálního ředitele a po proškolení v předpisech na oddělení vrátí podepsaný vedoucím pracovníkem oddělení zpět. Pod Nemocnice Pardubického kraje spadají nemocnice Pardubická, Chrudimská, Orlickoústecká, Litomyšlská, Svitavská.

Oblastní nemocnice Trutnov a. s.

Maxima Gorkého 77

541 01 Trutnov

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Purkyňova 2138/16

741 01 Nový Jičín

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

JESSENIA a. s., Rehabilitační nemocnice Beroun

Prof. Veselého 493

266 56 Beroun
Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Ústřední vojenská nemocnice

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

Termín praxe si student (3.-6. ročníku) domluví na oddělení, kam chce jít a následně zašle vyplněnou žádost o praxi spolu s potvrzením o studiu na odd. vzdělávání. Smlouva ani dodatek se nevypracovává.

Městská nemocnice Čáslav

Jeníkovská 348

286 01 Čáslav

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Husova 10

460 63  Liberec 1

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě. Ten následně referentka zašle mailem do nemocnice

Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě. Pod Krajskou zdravotní a. s. spadají nemocnice Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice, Rumburk.

Nemocnice Prachatice, a. s.

Nebahovská 1015

383 01 Prachatice

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.
Nemocnice, jejichž smlouvu 2. LF akceptuje
Název zařízení a adresa postup
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581 500 05  Hradec Králové
Student se domluví na příslušném oddělení FN Hradec Králové a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Nemocnice připraví svoji smlouvu, fakulta ji podepíše a následně ji student doručí zpět do FN Hradec Králové.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50 100 34  Praha 10
Student se domluví na příslušném oddělení FNKV, vyplní Žádost
o zajištění povinné odborné praxe a tu doručí na jejich vzdělávací oddělení. Nemocnice pošle fakultě svoji hotovou smlouvu, fakulta ji podepíše a odešle zpět do nemocnice, případně ji student doručí do FNKV sám.
Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 13 305 99  Plzeň
Student se domluví na příslušném oddělení FN Plzeň a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Nemocnice připraví svoji smlouvu, fakulta ji podepíše a následně ji student doručí zpět do FN Plzeň. Někdy vypracovává fakulta vlastní smlouvu a student si ji vyzvedne a doručí do FN Plzeň.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
Máchova 400 256 30  Benešov
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich smlouvu – student si ji následně u nás vyzvedne a doručí do Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje.
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 86 746 79  Opava
Student se domluví na příslušném oddělení Slezské nemocnice v Opavě a měsíc před plánovaným a dohodnutým začátkem praxe odešle na Úsek vzdělávání vyplněnou a podepsanou Přihlášku na odbornou praxi v SNO (možno zaslat naskenované e-mailem). Nemocnice připraví smlouvu o zajištění odborné stáže studentů
a odešle ji k podpisu zástupci školy.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36 118 33  Praha 1
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, potom jde na jejich Vzdělávací oddělení a nemocnice připraví jejich smlouvu. Fakulta ji podepíše a potom ji student doručí zpět do nemocnice.
Šumperská nemocnice, a. s.
Nerudova 640/41 787 52  Šumperk
Student se domluví na příslušném oddělení Šumperské nemocnice a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Šumperské nemocnice.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24 736 01  Havířov
Student se domluví na příslušném oddělení NsP Havířov a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do NsP Havířov.

Nemocnice Podlesí, a. s.
Konská 453

739 61  Třinec

Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Podlesí a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Nemocnice Podlesí.

Psychiatrická léčebna Bohnice, státní příspěvková organizace
Ústavní 91

181 02  Praha 8

Student se domluví na příslušném oddělení Psychiatrické léčebny Bohnice a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Psychiatrické léčebny Bohnice.
Středomoravská nemocniční, a. s.
Mathonova 291 796 04  Prostějov

Student se domluví na příslušném oddělení Středomoravské nemocniční – Prostějov a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Středomoravské nemocniční – Prostějov.

IKEM
Vídeňská 1958/9 140 00  Praha 4
Student kontaktuje sekretářku příslušného oddělení, kde bude praxi vykonávat, vyplní jejich žádost, odevzdá ji a IKEM vypracuje jejich smlouvu.
Nemocnice, které mají specifické požadavky
Název zařízení a adresa postup
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Purkyňova 1849 470 77  Česká Lípa

Od 1. 4. 2013 vyžadují, aby si každý praktikant před nástupem na praxi zařídil na vlastní náklady vstupní lékařskou prohlídku u lékařky závodní preventivní péče NsP Česká Lípa (platí pouze na OKM, Patologii, Pneumonologii, Hematodialýzu, ARO a Rentgen) Bez vyjádření lékařky nebude praktikantovi praxe povolena. Naše fakulta tuto vstupní prohlídku nehradí. Před praxí je zapotřebí, aby student kontaktoval mailem personalistku Bc. Lucii Černouškovou (@email) s informacemi – z jaké je školy, jaký ročník, na jakém odd. chce praxi vykonávat a termín, zda se jedná o praxi ošetřovatelskou či lékařskou. Personalistka se spojí s daným odd. a když je praxe schválena vrchní sestrou nebo primářem napíše potvrzující mail, že student může s praxí počítat. V den nástupu je nutné aby se studenti dostavili na personální odd. k podpisu nezbytných dokumentů jako je BOZP, GDPR, mlčenlivost atd. Dále nesmí mít studentky a praktikantky, které budou chtít vykonat praxi v této nemocnici, umělé ani gelové nehty. Máme uzavřenu rámcovou smlouvu, připravujeme pouze Přílohu ke smlouvě. Více na www.nemcl.cz

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Žižkova 146 280 01  Kolín III

Student kontaktuje vrchní sestru požadovaného oddělení a dojedná si možnost a termín absolvování praxe. Po vzájemné domluvě žadatel vyplní „Žádost o schválení praxe“ (viz web ONK), kterou vyplněnou v elektronické podobě zašle min. 6 týdnů před konáním praxe vrchní sestře požadovaného oddělení a nechá si ji písemně schválit a podepsat. V rámci nemocnice bude vytištěná schválená a podepsaná žádost předána k rukám Bc. Paňkové na Oddělení lidských zdrojů. Nemocnice na základě řádně vyplněné a včas odevzdané žádosti uzavře s žadatelem „Smlouvu o zabezpečení odborné praxe“ (web ONK). Žadatel smlouvu 3× vytiskne, vyplní a nechá potvrdit ve škole nebo na fakultě a zašle ve trojím vyhotovení na adresu: Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje k rukám Bc. Romany Paňkové, Oddělení lidských zdrojů, Žižkova 146, Kolín 3, PSČ 280 01. Před dnem nástupu na praxi je student povinen předložit lékařský posudek o  zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání (ne starší 12 měsíců) a mít: sylabus praxe, absolvovat školení v oblasti BOZP a PO, mít podepsanou smlouvu o praxi – bez řádného podepsání smlouvy není možné praxi absolvovat, osobní ochranné pracovní pomůcky. Více na www.nemocnicekolin.cz.

Nemocnice Tábor, a. s.

Kpt. Jaroše 2000

390 03  Tábor

Student si nejprve domluví termín praxe přímo na konkrétním oddělení nebo přímo na personálním oddělení s referentkou vzdělávání Lucií Bělskou, DiS. Na Studijním oddělení 2. LF UK pak bude vypracována smlouva zajišťující praxi, ke které bude přiložena pojistná smlouva. Proškolení studenta proběhne v nemocnici Tábor – BOZP (na oddělení), hygiena, mlčenlivost, bezpečnost informací (budova ředitelství – cca 10 minut). Student musí mít vlastní oblečení, obuv a vizitku.


Pokud to vyžaduje lékařské zařízení (nemocnice), kde si přejete vykonat letní praxi, je nutné k vypracování smlouvy na odbornou praxi na Studijním oddělení nahlásit:

 • jméno a příjmení studenta – zájemce o praxi
 • datum narození
 • ročník studia
 • název zařízení, kde bude praxe vykonána + adresa
 • IČ zařízení
 • jméno osoby, která zařízení zastupuje (ředitel)
 • termín praxe
 • zaměření praxe

Referentka Studijního oddělení do týdne vyhotoví smlouvu.

Smlouvy připravujeme pouze pro nemocnice v České republice, případně na Slovensku.

Pojistná smlouva, kterou má fakulta uzavřenu pro své studenty, se vztahuje pouze na území České republiky.


Formuláře potvrzení o absolvování praxe a zpráva z předstátnicové praxe

Formuláře Studijního oddělení


Všeobecné lékařství
2. ročník: Ošetřovatelství (SIS)
3. ročník: Ošetřovatelství (SIS)
4. ročník: Letní praxe I a Letní praxe II

Náplň letních praxí po 4. ročníku (Letní praxe I, Letní praxe II)

Letní praxe po 4. ročníku vychází ze znalostí předmětů 4. ročníku, student si volí praxi z některého z absolvovaných předmětů.

V případě interních oborů (interna, pediatrie) je náplní praxe praktická aplikace znalostí interní propedeutiky ve vyšetřování dětských i dospělých pacientů a psaní chorobopisu. Práce na pediatrickém nebo interním oddělení pod vedením a dozorem sekundárního lékaře, včetně prezentace nemocných při vizitě. Účast při pohotovostní službě (1x). Nácvik praktických dovedností: aplikace s. c., i. m., i. v. injekcí a infuzí, odběr venozní krve. Přihlížení při zavádění periferního a centrálního žilního katetru, cévkování močového měchýře, zavedení žaludeční sondy, výplachu žaludku a zahájení kardiopulmonální resuscitace. Samostatné provedení chemického vyšetření moči, vyšetření stolice na okultní krvácení (Haemmoccult) a stanovení glykémie glukometrem. Účast při natáčení EKG křivky, event. samostatné provedení. Přítomnost při diagnostických a terapeutických výkonech: endoskopie (GIT), echokardiografie, ergometrie, sternální punkce, punkce ascitu, event. lumbální punkce. Účast na rtg vizitách a seminářích oddělení. Seznámení se zásadami provádění krevních převodů - indikace a administrativa, účast při odběru krevních vzorků a praktickém provádění transfúze. Návštěva specializované ordinace pro chronicky nemocné děti, nácvik komunikace s dětmi a jejich rodiči. Praxe z pediatrie zahrnuje i Novorozenecké oddělení s fyziologickými novorozenci, fyzikální vyšetření a ošetření novorozence na porodním sále pod dohledem neonatologa a dětské sestry, skóre dle Apgarové, následná péče na oddělení fyziologických novorozenců, fyzikální vyšetření a ošetření novorozence, celkové zhodnocení novorozence - typologie, posturální reflexy, spontánní projevy a další projevy zjistitelné pouhým pohledem. Denní režim novorozence, výživa, kojení, odběr krve na screening a ošetření pupečního pahýlu.

Praxe absolvovaná na chirurgických oborech ze 4. ročníku (chirurgie, oční, ORL, stomatologie, traumatologie pohybového aparátu) zahrnuje stáž na odděleních vybrané specializace. V rámci praxe se student seznámí s chodem oddělení, příjmem, vyšetřením pacienta, vedením dokumentace, propuštěním a psaním chorobopisu. Je přítomen opakovaně u operačního výkonu na sále – seznámí se s chodem operačních sálů, různými operačními technikami, které obor umožňuje, způsoby asistence na sále. Asistence při převazech, převazy operační rány s odstraněním stehů. Chirurgické ošetření jednoduchých otevřených poranění dle možností oboru.  Asistence při ambulantním ošetření a sledování pacientů a příslužba při noční službě.

Praxe absolvovaná v ostatních oborech 4. ročníku (klinická biochemie, klinická genetika, soudní lékařství, zobrazovací metody v medicíně, lékařská psychologie a rehabilitace). Náplň praxe vychází ze seznámení se se specifiky oboru.

U laboratorních oborů (biochemie, genetika) je součástí praxe seznámení s chodem laboratoří, laboratorními technikami užívanými na oddělení, příjem vzorků, jejich zpracování a vydání výsledku. Současně seznámení s ambulantní složkou oboru, konzultace výsledků, vyšetření a sledování pacientů v ambulanci, komunikace s pacientem, psaní ambulantní zprávy. Praxe ze zobrazovacích metod zahrnuje sledování práce lékaře u jednotlivých zobrazovacích metod (ultrazvuk, RTG, CT, MR, další specializovaná vyšetření), příprava pacienta na vyšetření, zhodnocení rizik pro pacienta při vyšetření, provedení vyšetření, způsob zpracování výsledku a zhodnocení. Student se seznámí i s indikací jednotlivých vyšetření, případně noční příslužbou lékařů.

Praxe z rehabilitace je možná pouze na lůžkovém rehabilitačním oddělení. Zahrnuje příjem pacienta, komplexní vyšetření pohybového aparátu, vedení dokumentace, návrh léčebných metod, detailní seznámení s rehabilitačními metodami a jejich indikací a specifiky včetně fyzikálních metod. Dle možností příslužba s lékařem.

Praxe z klinické psychologie je možná pouze na psychiatrickém lůžkovém oddělení. Student provází klinického psychologa při vyšetřeních pacientů, návrhu terapeutických metod a vedení léčebné psychologie včetně akutních intervencí. Praxe zahrnuje také sledování práce psychologa v ambulanci, vedení rozhovoru s pacientem, případně dítětem a jeho rodiči, komunikaci s psychiatrem a podobně.

Praxe ze soudního lékařství vychází ze specifika práce v oboru. Zahrnuje stínování lékaře při práci, specializovaná vyšetření, vedení dokumentace, komunikace s ostatními zapojenými složkami a podobně.

Pro uznání praxe je nutné přinést potvrzení o absolvování praxe, kde bude vyplněno ke kterému předmětu se praxe vztahuje, termín praxe a bude opatřené razítkem příslušného pracoviště a jménem a podpisem odpovědného lékaře, případně přednosty nebo primáře tohoto pracoviště.

5. ročník: K10

V rámci předmětu K10 má student možnost vyzkoušet si stínování práce lékaře. Na předmět se student přihlašuje přes SIS cca 2 týdny před jeho konáním dle pokynů studijního oddělení na pracoviště 2. LF. Student si zarezervuje místo na vybraném pracovišti, kde mu pak bude při příchodu první den výuky přidělen lékař.

Tento předmět je možné absolvovat také mimo pracoviště fakulty. Takovou praktickou stáž si ale musí student zajistit sám, například v rámci některé z nemocnic, se kterými máme uzavřenu rámcovou smlouvu o spolupráci (informaci najdete na webu v sekci „Odborné praxe“), a předem to nahlásit studijnímu oddělení fakulty. Z takové stáže konané mimo pracoviště fakulty je nutné vytvořit zprávu s potvrzením o jejím absolvování. Formulář je dostupný na webu nebo na studijním oddělení. Po odevzdání zprávy na studijním oddělení bude předmět uznán.

5. ročník: Letní praxe III a Letní praxe IV

Náplň letních praxí po 5. ročníku (Letní praxe III, Letní praxe IV)

Letní praxe po 5. ročníku vychází ze znalostí předmětů 5. ročníku, student si volí praxi z některého z absolvovaných předmětů. Obory Letní praxe III a IV se musí lišit od oborů Letní praxe I a II.

Praxe z gynekologie a porodnictví - 20 gynekologických vyšetření pod dohledem gynekologa, pozorování práce lékaře na oddělení i ambulanci, vedení dokumentace, komunikace s pacientkami, asistence u abdominálních operací, event. i vaginálních operací  a malých operačních výkonů. Asistence na porodním sále, 10 porodnických vyšetření pod dohledem gynekologa s atestací, příjem rodičky, péče o ní, asistence u alespoň 5 porodů, asistence při poporodním ošetření rodičky, asistence nebo sledování práce gynekologa při císařském řezu.

Praxe z ostatních oborů se uskuteční vždy na lůžkovém oddělení vybraného oboru s ambulantní složkou. Praxe zahrnuje sledování práce lékaře při příjmu pacienta, vyšetření, vedení dokumentace, návrh léčby, indikaci vyšetření, propuštění a vyhotovení propouštěcí zprávy. Účast na velkých vizitách a ranních sezeních lékařů, diferenciálně diagnostické rozvahy nad výsledky pacientů a návrh léčebného postupu. Sledování práce lékaře při ambulantních vyšetřeních, komunikace s pacientem, vyhotovení ambulantní zprávy, zhodnocení výsledků.

Specifika jednotlivých oborů:

Součástí praxe z infekčního lékařství je detailní seznámení s chodem infekčního oddělení a protiepidemických opatření u specifických diagnóz.

Praxe z neurologie zahrnuje nácvik neurologického vyšetření u různých diagnóz, indikace a asistence při provedení lumbální punkce, management akutních stavů (např. indikace a provedení CT mozku u podezření na CMP a podobně), provedení EEG, EMG a dalších neurologických vyšetřovacích postupů.

Praxe z onkologie zahrnuje seznámení se se specifickými léčebnými postupy včetně radioterapie a principů chemoterapie a podpůrné onkologické léčby.

Praxe z anesteziologie a intenzivní medicíny zahrnuje sledování práce lékaře na lůžkovém oddělení ARO i sledování práce anesteziologa na operačním sále. Asistence při různých typech anestezie, intubaci, extubaci, seznámení s principy monitorace kriticky nemocných a podobně.

Praxe z dermatovenerologie zahrnuje práci na dermatologickém oddělení i sledování práce dermatologa na ambulanci, asistence při drobných chirurgických zákrocích, práce s dermatoskopem, venerologické vyšetření a odběr materiálu.

Praxe z psychiatrie je možná pouze na psychiatrickém lůžkovém oddělení. Mimo výše uvedené zahrnuje sledování práce lékaře při vedení rozhovoru s pacientem, diferenciálně diagnostických rozvahách a návrhu terapie, případně individuální či skupinové psychoterapie společně s psychology.

Praxe absolvovaná na chirurgických oborech z 5. ročníku (urologie, ortopedie, kardiochirurgie) zahrnuje stáž na odděleních vybrané specializace. V rámci praxe se student seznámí s chodem oddělení, příjmem, vyšetřením pacienta, vedením dokumentace, propuštěním a psaním chorobopisu. V rámci stáže se účastní opakovaně operačního výkonu na sále – seznámí se s chodem operačních sálů, různými operačními technikami, které obor umožňuje, způsoby asistence na sále. Asistence při převazech, převazy operační rány s odstraněním stehů. Chirurgické ošetření jednoduchých otevřených poranění dle možností oboru.  Asistence při ambulantním ošetření a sledování pacientů a příslužba při noční službě. Součástí praxe z urologie je nácvik cévkování muže a ultrazvukového vyšetření vylučovacích orgánů a pohlavních orgánů muže, sledování lékaře při cystoskopickém vyšetření a odběru vzorků.

V případě interních oborů (interna, pediatrie) je náplní praxe stejná jako po 4. ročníku. Student si může vybrat internu nebo pediatrii v případě, že je neabsolvoval po 4. ročníku. Navíc může zvolit stáž na kardiologii, kde mimo popsaných úkolů na oddělení a ambulanci asistuje při vyšetření EKG, ECHO a metodách intervenční kardiologie.

Pro uznání praxe je nutné přinést potvrzení o absolvování praxe, kde bude vyplněno ke kterému předmětu se praxe vztahuje, termín praxe a bude opatřené razítkem příslušného pracoviště a jménem a podpisem odpovědného lékaře, případně přednosty nebo primáře tohoto pracoviště.

 

Letní praxe možno vykonat až po splnění příslušných prerekvizit (viz SIS).

Letní praxe po 4. a 5. ročníku by měly být vykonány mimo FN Motol.

Při výběru oddělení, na kterém chce student praxi absolvovat, je nutné zohlednit možnosti splnění všech bodů náplně letní praxe.

Splnění praxe potvrdí pracoviště buď do formuláře fakulty Potvrzení o splnění praxe nebo vystaví potvrzení dle zvyklostí pracoviště.

Fyzioterapie
Letní odborná praxe I pro 1. ročník Bc. Fyzioterapie

Náplň letní odborné praxe po 1. ročníku reflektuje znalosti, získané v předmětech Rehabilitační propedeutika, Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody, Základy masážních technik a Fyzikální terapie

 • orientace v dokumentaci, získávání anamnestických dat
 • rehabilitační ošetřovatelství (polohování, dechová a kondiční gymnastika, vertikalizace pacienta, nácvik chůze)
 • masáže (klasické, reflexní, MTT)
 • základní kineziologický rozbor (orientační vyšetření stoje a chůze, vyšetření dle svalového testu, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti, vyšetření pohybových stereotypů)
 • kineziologické vyšetření kloubů a svalů dle funkčního svalového testu - závěry pro fyzioterapii
 • kineziologické vyšetření vztahu pohybová soustava - dýchání, závěry pro fyzioterapii
 • vyšetření dle Bobath konceptu, závěry pro fyzioterapii
 • vyšetření rovnovážných reakcí u dětí a dospělých, závěry pro fyzioterapii
 • vyšetření hybných stereotypů - závěry pro fyzioterapii
 • fyzikálně-terapeutické úkony (elektroterapie, hydroterapie dle možnosti pracoviště)
 • samostatná práce studenta pod přímým vedením fyzioterapeuta ze smluvního pracoviště, který splňuje požadavky specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeuta bez přímého odborného dohledu dle § 24 Zákona č. 96/2004 Sb.

Letní odborná praxe I. (LOP I.) trvá 3 týdny (15 pracovních dnů), pracovní doba studentů je 8,5 hod. denně (30 minut na oběd) a její začátek lze přizpůsobit potřebám rehabilitačního pracoviště.

Letní odborná praxe II pro 2. ročník Bc. Fyzioterapie

Náplň letní odborné praxe obsahově navazuje na odborné předměty 1. ročníku a především reflektuje znalosti, získané ve 2. ročníku v předmětech Obecná metodika fyzioterapie – vývojová kineziologie, Metody kinezioterapie, Zdravotní tělesná výchova a Fyzikální terapie

 • kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů
 • vyšetření a ovlivnění kloubu
 • základy mobilizace kloubů končetin, protahování zkrácených svalů
 • postizometrická relaxace
 • facilitačně-inhibiční prostředky
 • facilitace, inhibice, reflexní terapie
 • vyšetření a ovlivnění kůže, svalu, periostu, vnitřních orgánů
 • taping
 • viscerovertebrální projekce
 • mobilizační techniky – terapeutický postup
 • mobilizační techniky – periferní klouby
 • základy Brüggerova konceptu
 • základy PNF – metody dr. Kabata
 • základy respirační fyzioterapie
 • základy vývojové kineziologie
 • analytické a syntetické fyzioterapeutické postupy
 • základní facilitační postupy v jednotlivých klinických oborech

Letní odborná praxe (LOP) trvá 3 týdny (15 pracovních dnů), pracovní doba studentů je 8,5 hod. denně a její začátek lze přizpůsobit potřebám rehabilitačního pracoviště.

Smlouva bude zájemci do týdne vypracována a bude k vyzvednutí u příslušné studijní referentky.

Aplikovaná fyzioterapie
Letní odborná praxe – 1. ročník NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

Náplň praxe po 1. ročníku navazujícího magisterského studia Aplikovaná fyzioterapie aneb toto vše můžete na praxi dělat, protože obsahově navazuje na znalosti bakalářského stupně vzdělání oboru Fyzioterapie, osobní zkušenosti z dosavadní praxe studenta, pokračuje zdokonalováním praktických dovedností fyzioterapie předmětů magisterského studijního programu Obecné metody fyzioterapie a Fyzioterapeutické metodiky, které obsahují:

• orientace v dokumentaci, získávání anamnestických dat, komunikace s pacientem

• rehabilitační ošetřovatelství (polohování, dechová a kondiční gymnastika, vertikalizace pacienta, nácvik chůze)

• masáže (klasické, reflexní, MTT)

• základní kineziologický rozbor (orientační vyšetření stoje a chůze, vyšetření dle svalového testu, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti, vyšetření pohybových stereotypů, kineziologie páteře, vyšetření dynamiky páteře)

• kineziologické vyšetření kloubů a svalů dle funkčního svalového testu, orientace na lidském těle - závěry pro fyzioterapii

• kineziologické vyšetření vztahu pohybová soustava - dýchání, závěry pro fyzioterapii

• vyšetření rovnovážných reakcí a chůze u dětí a dospělých, závěry pro fyzioterapii

• vyšetření hybných stereotypů - závěry pro fyzioterapii

• fyzikálně - terapeutické úkony (elektroterapie, hydroterapie dle možnosti pracoviště)

• kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů

• základy respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace

• vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu, kloubu, periostu, vnitřních orgánů

• palpace, manuální práce se svalovou a vazivovou tkání

• techniky automatické posturální korekce s využitím exterocepce a propriocepce

• posturální význam chodidla, hlavy a oblasti pánevního dna

• základy mobilizace kloubů končetin, protahování zkrácených svalů

• postizometrická relaxace

• facilitačně-inhibiční prostředky ve fyzioterapii

• facilitace, inhibice, reflexní terapie ve fyzioterapii

• taping

• viscerosomatické, somatoviscerální a viscerovertebrální projekce

• mobilizační techniky - terapeutický postup u periferních kloubů

• Brüggerův koncept ve fyzioterapii

• PNF - metody dr. Kabata

• vývojová kineziologie, kineziologické vyšetření v pediatrii

• analytické a syntetické fyzioterapeutické postupy

• základní facilitační postupy v jednotlivých klinických oborech

• kompletní program fyzikální terapie

• respirační fyzioterapie ACT – indikace technik hygieny dýchacích cest

• senzomotorická stimulace

• vyšetření a terapie v dynamické neuromuskulární stabilizaci – DNS

• mobilizace a automobilizace páteře

• metody dle Mojžíšové

• metody dle McKenzie

• metoda dle Vojty

• Bobath koncept - dospělý věk

• práce s RedCord systém závěsů (Terapi-Master)

• lymfodrenážní techniky

• kognitivní fyzioterapie, bazální stimulace

• Vojtův princip - dospělý věk

• viscerální terapie

• fyzioterapie dle vývojové kineziologie v manuální medicíně

• metoda dle Klappa

• metoda dle Schrottové

• RFT a neinvazivní ventilace

• metodické postupy při práci fyzioterapeuta a protetika

• metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře:

• na spinální jednotce

• při úrazech páteře

• u onemocnění vestibulárního aparátu

• u onemocnění dechové soustavy

• u onemocnění kardiovaskulárního systému

• u degenerativních a chronických neurologických onemocnění

• při skolióze

• při fyzikální terapii

Letní odborná praxe trvá 4 týdny (20 pracovních dnů), pracovní doba studentů je 8,5 hod. denně a její začátek lze přizpůsobit potřebám rehabilitačního pracoviště. Praxi doporučujeme časově nedělit, tedy jako souvislou     4-týdenní práci, a výběr pracoviště orientovat v souladu s tématem magisterské diplomové práce (není podmínkou).  

Smlouva bude zájemci do týdne vypracována a bude k vyzvednutí u příslušné studijní referentky.

Všeobecné ošetřovatelství
Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. (letní semestr, 1. ročník Bc. Všeobecné ošetřovatelství)

Praxe je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a jednak na prohloubení a upevnění (fixaci) dříve získaných znalostí a dovedností v ošetřovatelských, diagnostických a v terapeutických činnostech v ambulantních zdravotních službách a při poskytování ošetřovatelské péče u hospitalizovaných pacientů.

Hodinová dotace: nejméně 280 hodin, á 60 min.

Místa realizace:

 • Ambulance praktického lékaře pro dospělé nebo pro děti a dorost (40 h.)
 • Terénní zařízení sociálních služeb nebo agentura domácí ošetřovatelské péče (40 h.)
 • Pobytové zařízení sociálních služeb (40 h.)
 • Interní oddělení (80 h.)
 • Chirurgické oddělení (80 h.)

Splnění, provedení výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia uvedených v logbooku (předloží student)

Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe II. (letní semestr, 2. ročník Bc. Všeobecné ošetřovatelství)

Praxe navazuje na předchozí teoretickou i praktickou výuku ve 2. ročníku studia. Je orientována na oblast lůžkových služeb. Studenti si prohloubí dosavadní schopnost zhodnotit prostředí (materiální a personální), které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb klientů/pacientů z hlediska ošetřovatelské péče.

Hodinová dotace: nejméně 90 hodin, á 60 min.

Místa realizace:

 • Lůžková zařízení interního a neurologického typu
 • Lůžková zařízení chirurgického typu
 • Gynekologicko – porodnické oddělení

Splnění, provedení výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia uvedených v logbooku (předloží student)

Pediatrické ošetřovatelství
Letní ošetřovatelská praxe I. (letní semestr, 1. ročník Bc. Pediatrické ošetřovatelství)

Praxe je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a jednak na prohloubení a upevnění (fixaci) dříve získaných znalostí a dovedností v ošetřovatelských, diagnostických a v terapeutických činnostech v ambulantních zdravotních službách a při poskytování ošetřovatelské péče u hospitalizovaných pacientů.

Hodinová dotace: nejméně 120 hodin, á 60 min.

Místa realizace:

 • Dětské lůžkové oddělení (80 hodin)
 • Lůžkové oddělení chirurgického typu poskytující péči o děti (40 hodin)

Splnění, provedení výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia uvedených v logbooku (předloží student)

Letní ošetřovatelská praxe II. (letní semestr, 2. ročník Bc. Pediatrické ošetřovatelství)

Praxe je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a jednak na prohloubení a upevnění (fixaci) dříve získaných znalostí a dovedností v ošetřovatelských, diagnostických a v terapeutických činnostech v ambulantních zdravotních službách a při poskytování ošetřovatelské péče u hospitalizovaných pacientů.

Hodinová dotace: nejméně 80 hodin, á 60 min.

Místa realizace:

 • Dětské lůžkové oddělení (40 hodin)
 • Lůžkové oddělení chirurgického typu poskytující péči o děti (40 hodin)
 • Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (80 hodin)
 • Zařízení poskytující péči dětským pacientům (40 hodin)

Splnění, provedení výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia uvedených v logbooku (předloží student)

Poslední aktualizace: 12. 1. 2024 / Andrea Komarová