Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště: 

Pracoviště zajišťuje pregraduální výuku patologie pro studenty magisterského studijního programu Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce a pro studenty bakalářských programů Fyzioterapie, Všeobecné a Pediatrické ošetřovatelství. Dále se podílí i na postgraduální výuce doktorandů. Bližší informace naleznete na stránkách ústavu.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023