Ústav histologie a embryologie 2. LF UK

Výuka histologie a embryologie v rámci předmětu Anatomie, histologie a embryologie v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství českých i zahraničních studentů.

Podíl na výuce předmětu Buňka v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství českých i zahraničních studentů.

Doktorské studium v oboru „Biologie a patologie buňky“ a „Fyziologie a patofyziologie člověka“.

Řešení výzkumných úkolů týkajících se především struktury orgánů dýchacího a kardiovaskulárního systému.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023