Ústav histologie a embryologie 2. LF UK

Výuka předmětu Histologie a embryologie v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství českých i zahraničních studentů.

Doktorské studium v oboru „Biologie a patologie buňky“ a „Fyziologie a patofyziologie člověka“.

Řešení výzkumných úkolů týkajících se především struktury orgánů dýchacího a kardiovaskulárního systému.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 12. 10. 2021