Formuláře a vzory

Na většinu žádostí je třeba zajistit podpis školitele, řiďte se prosím pokyny u jednotlivých typů žádostí (vždy součástí samotné žádosti, viz níže). Oddělení Ph.D. studia si zajišťuje vyjádření OR.

V souladu s Opatřením děkana 2/2024 lze žádosti, včetně žádostí o obhajobu a státní doktorskou zkoušku, odevzdávat elektronicky či listinně. Pokud se rozhodnete odevzdávat materiály v listinné formě, zaneste nám je prosím do kanceláře Ph.D. studia, v případě naší nepřítomnosti je můžete uložit do schránky vedle dveří, nebo je zašlete poštou.

Pokud chcete žádosti s přílohami odevzdávat elektronicky přes SIS, konzultujte prosím tento návod. Při elektronickém odevzdávání prosím pořizujte kvalitní scany dokumentů, fotografie pořízené telefonem nemají dostatečnou kvalitu. Ideálně nám prosím ještě zašlete emailové upozornění od odeslání žádosti.

Žádosti můžete zaslat na naši adresu:

2. lékařská fakulta UK
Děkanát – Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06 Praha 5


Poslední aktualizace: 17. 6. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?