Formuláře a vzory

Prosíme, používejte pouze formuláře, které jsou umístěny na webu 2. LF UK níže.

 Každou žádost, kterou podáváte, je třeba vytisknout, podepsat a odevzdat v listinné podobě na Oddělení Ph.D. studia (nikoli oborové radě). Žádosti naskenované, barevně oxeroxované, nafocené mobilem a zaslané e-mailem nelze akceptovat. Žádost je možné vložit do schránky vedle dveří u kanceláře či doručit prostřednictvím pošty, a to na adresu:

2. lékařská fakulta UK
Děkanát – Oddělení Ph.D. studia

V Úvalu 84
150 06 Praha 5

 


 
Poslední aktualizace: 11. 12. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.