Stáže a výměnné programy

Aktuality zahraničí

Vyhlášení a termíny stipendijních soutěží

Rádi vám poradíme na Oddělení zahraničních záležitostí

Ing. Pavla Byrne

 

Informace o studiu v zahraničí

Web Univerzity Karlovy

 

RSS kanál s aktualitami o zahraničních stážích

 


Přehled dlouhodobých a krátkodobých stáží a výměnných pobytů
Erasmus+

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mobilitu a spolupráci ve sférách vzdělání a v odborné přípravě.

Fond internacionalizce 2.LF

Finanční příspěvek z fakultní části Fondu internacionalizace na podporu mezinárodní mobility studentů 2. LF jde použít pouze na realizaci studijních pobytů, mezinárodní vědecké, výzkumné nebo další činnosti v rámci schválených projektů a programů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nebo Univerzity Karlovy v Praze.

Fond mobility

Fond mobility Univerzity Karlovy podporuje mezinárodní studijní a vědecké aktivity jak českých, tak zahraničních studentů a pedagogů.

POINT UK
Aliance 4EU+

Aliance 4EU+ spojuje sedm významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano, Københavns Universitet a nově University of Geneva.

Akademická informační agentura (AIA)

Academic Information Agency (AIA), Bilateral and Multilateral Programmes Unit

221 850 504; 221 850 505

https://www.dzs.cz

aktuální nabídka stipendiÍ (pdf)

 
Stáže IFMSA
International Federation of Medical Students Associations Czech Republic zaštiťuje velmi atraktivní výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží.
 
Wakayama Medical University School, Wakayama, Japonsko
Čtyřtýdenní praktická stáž na japonské lékařské univerzitě pro dva studenty čtvrtého a pátého ročníku 2. lékařské fakulty UK. Studenti jsou vybírání konkurzem v jarním období. Vybraní studenti mají možnost čerpat pro tyto stáže podporu z Fondu intternacionalizace 2. LF.
Seoul National University College of Medicine

Stáž je určena pro dva studenty 4.–5. ročníku na čtyři týdny v období červenec až září.

Přihláška musí obsahovat:

  • klinické předměty, které by student rád absolvoval během stáže (konečné stanovisko záleží na možnostech zahraniční univerzity),
  • jméno, příjmení, ročník studia, kontakt (adresa, telefon, e-mail),
  • hodnotu studijního průměru za ukončené ročníky + požadované předměty stáže,
  • jiné písemně doložené studijní aktivity (např. práce na ústavech, klinikách atd.),
  • stupeň znalosti anglického jazyka na min. úrovni B2 (doložit – Cambridge Certificate, TOEFL, státní zkouška, Ústav jazyků 2. LF UK).

Část stáže bude hrazena z Fondu internacionalizace 2. LF UK (20 000 Kč).

Datum výběrového řízení bude upřesněno.

Možnosti ubytování: http://www.useoul.edu/

CEEPUS
Fulbrightův program

AKTUÁLNĚ: podrobný přehled stipendií Fulbrightova programu  pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA a zároveň přehled možností v rámci tohoto programu pro stipendisty z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR, oboje na akademický rok 2025/2026. Včetně termínů webinářů, které k jednotlivým stipendiím Komise organizuje.

Kontakt:

Komise J. W. Fulbrighta

Karmelitská 17, 118 00 Praha 1

E-mail: @email

 

https://www.facebook.com/czechfulbright

https://www.instagram.com/czechfulbright/

Skype: czechfulbright


Povinnost evidence stáže

Připomínáme, že každý vyjíždějící student i doktorand je povinen před odjezdem zaevidovat svůj pobyt v SISu a po návratu oznámit ukončení pobytu své studijní referentce. Poté, co se zaevidujete, podepište prosím formulář Evidence stáží – prohlášení a odevzdejte studijní referentce.

Poslední aktualizace: 10. 4. 2024 / Ing. Pavla Byrne