Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Komplexní péče o nemocné interními chorobami. Komplexní diagnostika, invazivní a neinvazivní léčba onemocnění trávicí trubice a jater. Komplexní péče o pacienty s diabetes mellitus, včetně gestačního, a specifických komplikací, obezitologie, endokrinologie. Diagnostika a léčba onemocnění ledvin. Intenzivní péče při poruchách vnitřního prostředí, použití eliminačních metod. Péče o pacienty s poruchami lipidového metabolismu a výživy, diagnostika a léčba onemocnění cév. Péče o nemocné s kardiologickou problematikou. Diagnostika a léčba revmatických chorob.
Pregraduální výuka českých a zahraničních studentů magisterského studia a posluchačů studia bakalářského v rozsahu odbornosti kliniky a nemocnice.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023